Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

A7-B

Belangrijkste gebeurtenissen uit Jezus’ leven op aarde: Het begin van Jezus’ bediening

WANNEER

WAAR

GEBEURTENIS

MATTHEÜS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

29, herfst

Jordaan, mogelijk in of bij Bethanië over de Jordaan

Jezus gedoopt en gezalfd; Jehovah noemt hem zijn Zoon en keurt hem goed

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Woestijn van Judea

Door de Duivel beproefd

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Bethanië over de Jordaan

Johannes de Doper noemt Jezus het Lam van God; eerste discipelen sluiten zich bij Jezus aan

     

1:15, 19-51

Kana in Galilea; Kapernaüm

Eerste wonder op bruiloft, verandert water in wijn; bezoekt Kapernaüm

     

2:1-12

30, Pascha

Jeruzalem

Reinigt de tempel

     

2:13-25

Spreekt met Nikodemus

     

3:1-21

Judea; Enon

Gaat naar platteland van Judea, zijn discipelen dopen; Johannes’ laatste getuigenis over Jezus

     

3:22-36

Tiberias; Judea

Johannes gevangengezet; Jezus vertrekt naar Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sichar, in Samaria

Onderwijst onderweg naar Galilea de Samaritanen

     

4:4-43

Woestijn van Judea