LUPUNGU LWA MULINZI Sepetemba 2015 | Uzye Umuntu Ndi Wafwa Angaya nu Umi Nupya?

Baibo isitunena sile casuko ukwi uzyo lii, lelo ikatunena nu mulandu uno tufwile ukutaila vino ikalanda.

LYASI LYAKUTANDIKILAKO

Uzye Umuntu Ndi Wafwa Akaaya Kwi?

Antu 8 aatuutulwike yano Baibo yalandapo. I vyani vino yalanzile lino yatuutulwike?

LYASI LYAKUTANDIKILAKO

Uzye Cilaya Uli Uku Antu Aafwa?

U mulandu ci uno Leza aalatuutulwila na antu asi aololoke?

LYASI LYAKUTANDIKILAKO

Aafwe Yalatuutuluka—Uzye Mungasininkizya Uli?

Baibo ikatunenako ivintu viili ivingalenga tutaile ukuti aafwe yalatuutuluka.

LYASI PA UMI WAO

Leza Wancitila Ivintu Ivingi Sana Kucila na Pali Vino Inkalonda

Ya Félix Alarcón izile iyamanya ukuti umi wacindama sana lino yalemiile pa mulandu wa kupona na wonda.

MWAKOLANYA UTAILO WAO

“Nizile Wakwe Nyina Uwa mu Izlaeli”

Uzye ilyasi ilya muli Baibo ilikalanda pali Debola, likatusambilizya vyani apakuya nu utailo alino nu kusipa?

Ukwasuka Mauzyo Amuli Baibo

Uzye kutayako imikalile yuze ingacila ii? U mulandu ci uno Leza waumbiile antunze?