Milimo Ino ya Nte Yakwe Yeova Yakaomba

MILIMO YA KUKUULA

Aikazi na Yauze Yakuukila Umu Warwick

Aikazi amu Warwick, ku New York, yakusimika vino yakuombela pamwi na ya Nte Yakwe Yeova mu makuule ya maofesi yakalamba yako ya Nte.

MILIMO YA KUKUULA

Aikazi na Yauze Yakuukila Umu Warwick

Aikazi amu Warwick, ku New York, yakusimika vino yakuombela pamwi na ya Nte Yakwe Yeova mu makuule ya maofesi yakalamba yako ya Nte.

Kuno Yasungila Mabaibo ya Kutamba Aakaleta Ululumbi Ukwi Zina Lyakwe Yeova

Icifulo cii icisuma cuze icakutambilamo Amabaibo cayuzilwe umu 2013. Aina yasangwila Mabaibo aingi aasizanwa sana nupya aakalondekwa cuze.

Kavidyo: Mapekanyo Akukuusya Maofesi Yakalamba aa Nte Zyakwe Yeova

Lolini incende ku katutu ka New York kuno tukulonda ukukuusizya maofesi itu akalamba.

Mulimo Witu wa Kusimikila Konsi

Kavidyo: Cingazipa Ukulolapo Nupya!

Ilolelini vino umulimo wa kusimikila ukuombwa umu nzila iiyeele mu Manhattan, ku New York, na vino umulimo uu ukulenga ukuti antu yapokako impapulo izikalanda pali Baibo.

Kavidyo: Cingazipa Ukulolapo Nupya!

Ilolelini vino umulimo wa kusimikila ukuombwa umu nzila iiyeele mu Manhattan, ku New York, na vino umulimo uu ukulenga ukuti antu yapokako impapulo izikalanda pali Baibo.

Vino Tukapanga nu Kusalanganya Impapulo

Kavidyo: Lupungu Lwa Mulinzi—Lukapangwa Ukufuma Umu 1879

Lolini vino magazini aakapangwa sana ukuluta ya magazini yonsi umu nsi walolekanga navino wasenuka.

Kavidyo: Lupungu Lwa Mulinzi—Lukapangwa Ukufuma Umu 1879

Lolini vino magazini aakapangwa sana ukuluta ya magazini yonsi umu nsi walolekanga navino wasenuka.

Milimo ya Kukuula

Aikazi na Yauze Yakuukila Umu Warwick

Aikazi amu Warwick, ku New York, yakusimika vino yakuombela pamwi na ya Nte Yakwe Yeova mu makuule ya maofesi yakalamba yako ya Nte.

Aikazi na Yauze Yakuukila Umu Warwick

Aikazi amu Warwick, ku New York, yakusimika vino yakuombela pamwi na ya Nte Yakwe Yeova mu makuule ya maofesi yakalamba yako ya Nte.

Ukwazwa Anji mu Wikazi

Ukufuma mu Cifungo nu Kusenukila ku Kucita Visuma

Ya Donald, alipo afungwa, yalondolola vino ukusambilila Baibo kwayaazwa ukumanya Leza, ukusenuka umu umi, nu kuya iya musuma.

Ukufuma mu Cifungo nu Kusenukila ku Kucita Visuma

Ya Donald, alipo afungwa, yalondolola vino ukusambilila Baibo kwayaazwa ukumanya Leza, ukusenuka umu umi, nu kuya iya musuma.

Ivikacitika pa Betele

Kuno Yasungila Mabaibo ya Kutamba Aakaleta Ululumbi Ukwi Zina Lyakwe Yeova

Icifulo cii icisuma cuze icakutambilamo Amabaibo cayuzilwe umu 2013. Aina yasangwila Mabaibo aingi aasizanwa sana nupya aakalondekwa cuze.

Kuno Yasungila Mabaibo ya Kutamba Aakaleta Ululumbi Ukwi Zina Lyakwe Yeova

Icifulo cii icisuma cuze icakutambilamo Amabaibo cayuzilwe umu 2013. Aina yasangwila Mabaibo aingi aasizanwa sana nupya aakalondekwa cuze.