Skip to content

“KUTEMWA U KWA PE”!

Ukongano wa Citungu Uwa Nte Zyakwe Yeova wa mu 2019

Tuli ni nsansa ukumulaalika uku ukongano wa manda yatatu uwa Nte Zyakwe Yeova.

VISUMA VIMWI IVILAYAKO

  • Wanda wa Kutandikilako: Mulasambilila vino ukutemwa kwaya u kwa pe. Napya mulasambilila na vino mungakomya ukutemwa kwinu usi mulandu ni ntazi wakwe ukukulila mu lupwa ulutale, kulwalilila, nanti ucuzi. Kulaya nu tumavidyo utwipi utulalangilila vino iviumbwa vikalanga ukutemwa kwakwe Leza.

  • Wanda Wakwe Ciili: Mulalola vino amasunde ya muli Baibo yakaazwa ya iya, aaci, na ana pakuti yaatemwana sana.

  • Wanda Wakwe Citatu: Lyasi lya Baibo Ilya antu yonsi lya mutwe wakuti, “Aekwi Kuno Tungazana Ukutemwa Kwa Cumi Umu Nsi ii Umwaya Ulupato?,” lilatwavwa ukuvwikisya vino ukutemwa kukwazwa antu aingi wakwe cimwi umu nsi yonsi usi mulandu na kapatulula nu lupato ivyaya umu nsi.

  • Fyumu Itali: Lino Yosiya uwalumbulwa muli Baibo wakulanga, antu aavuzile yali aakacita ya viipe. Lelo wene wamanyikilwe ku “vicitwa vyakwe [ivisuma] nu kufuuka kwakwe.” (2 Milandu 35:26) Pa wanda wakwe Ciili na wakwe Citatu apano mulatamba fyumu wii uwa mbali ziili aalaya nu mutwe wakuti Lyasi Lyakwe Yosiya: Mwatemwa Yeova; Mwapata Iviipe.

  • Aenyi Kufuma Ukutali: Pa maukongano aingi palaya na aenyi aalafuma uku mpanga zyuze na ya misyonali ukufuma uku mpanga zipusanepusane. Mulailolela vino ukutemwa kwaya usi mulandu nu kupusana inkanda, imitundu, nanti mpanga.

KUTALAYA UKULIPILISYA

KUTALAYA UKUPOKA IMITUULO

Lolini ivilaya utantiko onsi, napya tambini kavidyo pali vino maukongano yaaya.

Zanini Ukwakulonganila Kupipi na Kuno Muli