Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Ukwasuka Mauzyo Amuli Baibo

Ukwasuka Mauzyo Amuli Baibo

Uzye kutayako imikalile yuze ingacila ii?

Uzye insita zimwi mukalola ukuti antu yakafwa zuwa?

Uzye mwatala mwelenganyapo ndi cakuti kwayako imikalile isuma ukucila pa kucina, ukuomba, ukutwala, ukusakamala ulupwa alino nu kukota? (Yobo 14:1, 2) Baibo ikalanga ukuti na antu kwene acenjela sana aali vino yakaelenganya.—Welengini Kasambilizya 2:11.

Uzye umi wacindama? Pakuti tumanye icasuko, inkoleelo tulinzile ukuyuzya iuzyo lii, Uzye umi watandike uli? Pacisila ca kwelenganya sana vino imiili itu na wongo-wongo vyapagwa, calenga ukuti antu aingi yazumile ukuti cumi kwene kwaya Kaumba uwa mano wino watuumba. (Welengini Masamu 139:14.) Ndi cakuti akuno waya, fwandi kwaya umulandu uno watuumbiile! Ukumanya umulandu uno Leza watuumbila kungalenga twalola sana ukuti umi wacindama.

U mulandu ci uno Leza waumbiile antunze?

Leza wapolelile Adamu na Eva nupya wayapeezile umulimo usuma cuze. Leza walondanga ukuti yaikala manda pe, yakumane insi yonsi nu kuilenga ukuya paladaise.—Welengini Utandiko 1:28, 31.

Vino Leza walondanga vizile ivipumvyanyiziwa lino antu yamupondokiile. Lelo, Leza atatwililako, nupya vino akalonda ukutucitila alino nu kuzifya insi ukuya paladaise vitasenuka. Baibo yatulaya ukuti, Leza akalonda ukupususya aomvi yakwe aacisinka nupya vino walaya ukuti alazifya insi vilafikiliziwa! Fwandi Leza akalonda mwaipakizya umi, wakwe vino walondanga ukufuma na mpiti! (Welengini Masamu 37:29.) Sambililini muli Baibo mumanye vino ukulonda kwakwe Leza kungamwazwa.