Lakisá makambo oyo ezali na kati

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Fɛti ya Halloween: Biblia elobi nini mpo na esika eutá?

Fɛti ya Halloween: Biblia elobi nini mpo na esika eutá?

Eyano ya Biblia

Biblia elobeli fɛti ya Halloween te. Nzokande, ezala esika fɛti yango eutá mpe milulu oyo esalemaka lelo oyo na fɛti yango emonisi ete Halloween eutá na mateya ya lokuta na oyo etali bakufi mpe bilimo oyo emonanaka te, to bademo.​—Talá eteni  “Esiká Halloween eutá mpe milulu na yango.”

Biblia elobi: “Moto moko te akende epai ya . . . moto akotunaka bilimo to epai ya nganga nkisi to epai ya moto akosololaka na bawei.” (Kolimbola Mibeko 18:10-12, Bible Liloba lya Nzambe) Bato mosusu bamonaka Halloween lisano moko ya mabe te, nzokande Biblia emonisi ete makambo oyo esalemaka na fɛti yango ezali mabe. Na 1 Bakorinti 10:20, 21, Biblia elobi: “Nalingi te ete bósangana na bademo. Bokoki te komɛla kɔpɔ ya Yehova mpe kɔpɔ ya bademo.”

 Esika Halloween eutá mpe milulu na yango

  1. Samain: Buku moko (The World Book Encyclopedia) elobi ete na ntembe te Halloween eutá na Samain, “fɛti moko ya bapakano oyo ba-Celte bazalaki kosala eleki sikoyo mbula koleka 2 000. Bazalaki kokanisa ete na ntango ya fɛti yango, bakufi bakokaki kotambola na kati ya bato ya bomoi. Na ntango ya Samain, bato ya bomoi bakokaki kokende kotala bato oyo bakufá.” Nzokande, Biblia elobi polele ete “bakufi bayebi ata eloko moko te.” (Mosakoli 9:5) Na yango, bakoki te kozala elongo na bato ya bomoi.

  2. Bilamba ya Halloween, babɔmbɔ mpe masɛki: Buku moko (Halloween​—An American Holiday, An American History) emonisi ete bato mosusu bazalaki kolata biloko ya kobangisa na elongi mpo bilimo oyo ezali koyengayenga emona bango lokola baninga na bango mpe esala bango eloko te. Bamosusu bazalaki kopesa bilimo biloko ya sukali mpo na kokitisa bango motema. Na nsima, bakonzi ya Lingomba ya Katolike na Mpoto balandaki makambo oyo bapakano bazalaki kosala mpe bakómaki kotinda bandimi na bango bálata biloko ya kobangisa na elongi mpe bákende ndako na ndako kosɛnga mwa makabo. Nzokande, Biblia epekisi kokɔtisa mimeseno ya mangomba ya lokuta na losambo ya Nzambe.​—2 Bakorinti 6:17.

  3. Bilimo, bavampire, bambwa ya zamba, bandɔki ná bazombi: Banda kala, eyebani ete biloko wana ezalaka biloko ya mokili ya bilimo. (Buku Halloween Trivia) Biblia elobi polele ete tosengeli kotɛmɛla bilimo mabe, kasi te kosala fɛti elongo na bango.​—Baefese 6:12.

  4. Mbuma ya citrouille oyo basalelaka na fɛti ya Halloween: Na eleko ya Moyen-Âge, na Angleterre, “bato oyo basɛngaka biloko bazalaki koleka ndako na ndako mpo bato bápesa bango biloko mpe bango bábondela mpo na bato oyo bakufá.” Bazalaki komema “mwinda basalá na mbuma navet oyo batɔbɔli mpe bazalaki kopelisa buji na kati, oyo ezalaki komonisa molimo ya moto oyo ekangami na epongelo.” (Halloween​—From Pagan Ritual to Party Night) Bato mosusu balobaka ete bazalaki kosalela miinda yango mpo na kobengana bilimo mabe. Na bambula ya 1800, na Amerika ya Nɔrdi, bakómaki kosalela mbuma citrouille na esika ya navet mpo mbuma yango ezalaki mingi mpe ezalaki mpasi te mpo na kotɔbɔla yango mpe kobongisa yango. Mateya oyo ezalaki kotinda bango básala nyonso wana, na ndakisa molimo ekufaka te, epongelo, mpe kobondela mpo na bakufi, euti na Biblia te.​—Ezekiele 18:4.