Epai ya Baefese 6:1-24

  • Toli epai ya bana mpe baboti (1-4)

  • Toli epai ya baombo mpe bankolo (5-9)

  • Molato mobimba ya etumba oyo euti na Nzambe (10-20)

  • Mbote ya nsuka (21-24)

6  Bana, bótosaka baboti na bino+ na boyokani na Nkolo, mpo yango ezali sembo:  “Kumisá tata na yo mpe mama na yo”;+ ezali mobeko ya liboso elongo na elaka. Elaka yango, yango oyo:  “Mpo makambo na yo etambola malamu mpe oumela ntango molai na mabele.”  Mpe batata, bósilikisaka bana na bino te,+ kasi bókoba kobɔkɔla bango na mitinda*+ mpe na makebisi* ya Yehova.*+  Baombo, bótosaka bato oyo bazali bankolo na bino,*+ na kobanga mpe na kolɛnga, na bosembo ya mitema na bino, lokola nde epai ya Kristo.  Bósala bongo kaka te ntango bazali kotala bino, mpo na kosepelisa bato,*+ kasi nde lokola baombo ya Kristo, wana bozali kosala mokano ya Nzambe na molimo* mobimba.+  Bózala baombo na makanisi ya malamu, lokola nde mpo na Yehova,*+ kasi mpo na bato te,  mpo boyebi ete malamu nyonso oyo moto na moto akosala, akozwa yango lisusu epai ya Yehova,*+ azala moombo to moto ya bonsomi.  Lisusu, bino bankolo, bókoba mpe kosalela bango makambo kaka ndenge wana, bókanela bango te, mpo boyebi ete Nkolo na bango mpe ya bino azali na likoló,+ mpe ye aponaka bilongi te. 10  Mpo na kosukisa, bókoba kozwa nguya+ na kati ya Nkolo mpe na bonene ya nguya na ye. 11  Bólata molato mobimba ya etumba+ oyo euti na Nzambe mpo bókoka kotɛlɛma ngwi liboso ya mayele mabe ya Zabolo; 12  mpo tozali kobunda etumba+ na makila mpe mosuni te, kasi na baguvɛrnema, na bakonzi, na bayangeli ya mokili ya molili oyo, na mampinga ya bilimo mabe+ na bisika ya likoló. 13  Yango wana bólata molato mobimba ya etumba oyo euti na Nzambe,+ mpo bókoka kopika mpende na mokolo ya mabe mpe, nsima ya kosilisa kosala makambo nyonso, bótɛlɛma ngwi. 14  Na yango, bótɛlɛma ngwi, wana solo ekangami na loketo na bino lokola mokaba,+ bolati ebateli-ntolo ya bosembo,*+ 15  mpe makolo na bino elati basandale ya molende mpo na kosakola nsango malamu ya kimya.+ 16  Longola nyonso wana, bózwa nguba monene ya kondima,+ oyo na nzela na yango, bokokoka koboma mɔtɔ ya mbanzi* nyonso oyo ezali kopela ya moto mabe.+ 17  Lisusu, bóndima kozwa ekɔti ya lobiko,+ mpe mopanga ya elimo, elingi koloba, liloba ya Nzambe,+ 18  wana na mitindo nyonso ya mabondeli+ mpe malɔmbɔ bozali kokoba kobondela na libaku nyonso, na elimo.+ Mpe mpo na yango, bósɛnzɛlaka mpenza mpe bósalaka malɔmbɔ ntango nyonso mpo na basantu nyonso. 19  Bóbondelaka mpe mpo na ngai, mpo maloba epesamela ngai ntango nazali kofungola monɔkɔ, mpo nakoka koloba na mpiko nyonso ntango nazali koyebisa sekele mosantu ya nsango malamu,+ 20  oyo mpo na yango nazali ntoma*+ na minyɔlɔlɔ, mpo nalobela yango na mpiko ndenge nasengeli koloba. 21  Nzokande, mpo bóyeba ndenge nazali mpe makambo oyo nazali kosala, Tishike,+ ndeko ya bolingo mpe mosaleli ya sembo na kati ya Nkolo, akoyebisa bino makambo nyonso.+ 22  Nazali kotindela bino ye mpo na ntina yango mpenza, ete bóyeba ndenge oyo tozali mpe abɔndisa mitema na bino. 23  Kimya mpe bolingo elongo na kondima oyo euti na Nzambe Tata mpe Nkolo Yesu Kristo ezala na bandeko. 24  Boboto monene ezala na baoyo nyonso balingaka Nkolo na biso Yesu Kristo na ndenge oyo ekoki kobeba te.

Maloba na nse

To, “na disiplini.”
To, “mateya; batoli.” Lil., “kokɔtisa makanisi na.”
Talá Ap. A5.
Lil., “baoyo bazali bankolo na bino na mosuni.”
Talá Ndimbola ya maloba, “molimo.”
Lil., “Bózala te lokola basepelisi-bato oyo basalaka mosala kaka ntango bazali kotala bango.”
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “makula.”
To, “ambasadɛrɛ.” Mosali oyo mokonzi atindi mpo na komonisa ye na mboka mopaya.