LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI Sanza ya Août 2014 | Nzambe atyelaka yo likebi

Soki Nzambe akipaka biso, ndenge nini amonisaka yango?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Nzambe atyelaka yo likebi?

Nzambe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso atyelaka yo mpenza likebi?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Nzambe amonaka makambo oyo osalaka

Mpo na nini abengami “Nzambe oyo amonaka”?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Nzambe ayebi yo malamu

Ntango Nzambe atalaka motema na yo, asukaka kaka te na komona mabunga na yo.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Nzambe akoki kobɔndisa yo

Bongo soki omoni lokola ete mitungisi na yo ezali mpenza moke nakotalela oyo ya bamilio ya bato na mokili, oyo mingi na bango bazali kotungisama makasi mpenza?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Nzambe azali kobenda yo

Okosala nini soki ondimelaka Nzambe kasi ozali komona ete okoki kopusana penepene na ye te?

BIBLIA EBONGOLAKA BATO

Nazalaki kobundela makambo oyo ezangi bosembo mpe mobulu

Antoine Touma azalaki mosani monene ya kung fu, kasi vɛrsɛ ya 1 Timote 4:8 ebongolaki bomoi na ye.

MEKOLÁ KONDIMA NA BANGO

“Nabondeli bino, bóyoka ndɔtɔ oyo nalɔti”

Libota ya Yozefe ezalaki na mindɔndɔ, yango ekoki koteya mabota oyo ebɔkɔlaka bana oyo molongani abotaki na libala mosusu.

MITUNA YA BATÁNGI

Nani asalá Nzambe?

Kondima ete Nzambe azali seko na seko ezali kobebisa makanisi na biso?

Biyano na mituna ya Biblia

Ekoki kosalema ete mangomba mosusu euta epai ya Nzambe ya solo te?

Makambo mosusu

Nzambe azali kaka nguya moko boye?

Biblia elobi ete Nzambe akelaki biloko nyonso, kasi akipaka mpenza biso bato?