Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Рʹува Мәрьва Нәньһерʹьн

Рʹува Мәрьва Нәньһерʹьн

ДОН жь Канадайе, йе кӧ Шәʹде Йаһоԝа йә нет хԝәрʹа дани, ԝәки хәбәр дә тʹәви мәрьвед кӧ кʹуче дьминьн. У щарәке әԝ незики мерәки бу кӧ дәрва дьжит. Дон гьли дькә: «Наве ԝи мерьки Питер бу. Әԝ бемал-һʹал бу, у мьн ԛә әʹмьре хԝәда мәрьве ӧса ԛьреж кʹучеда нәдитийә. Әԝи тʹәви мәрьва һерс хәбәр дьда у ӧса дькьр, ԝәки мәрьв хԝә дури ԝи бьгьрьн. Гәләк щар әԝи нәдьһишт мәрьв жерʹа ԛәнщийе бькьн». Ле Дон 14 сала зедәтьр, һьндава ԝи мерьки сәбьр у һʹәйф бу.

Щарәке Питер готә Дон: «Тӧ чьрʹа ӧса һʹәйра мьнда ни? Гьшк жь мьн дьрʹәвьн, ле тӧ чьрʹа тʹәрка мьн наки?» Дон бь нәрми се рʹезед жь Кʹьтеба Пироз да хәбате, сәва бьгьһижә дьле Питер. Пешийе, Дон жь Питер пьрси һәла әԝ занә наве Хԝәде һәйә, у жерʹа гот ԝәки әԝи нави хԝәха Кʹьтеба Пирозда бьхунә, дь Зәбур 83:18-да. Паше, сәва кӧ Питеррʹа шьровәкә кӧ чьрʹа тʹәрка ԝи надә, әԝи жерʹа Рʹомайи 10:13, 14 хԝәнд, кʹидәре те готьне кӧ «кʹи гази наве Хӧдан кә, ԝе хьлаз бә». Хьлазийеда, Дон жерʹа Мәтта 9:36 хԝәнд у паше гот, ԝәки Питер хԝәха әве рʹезе бьхунә. Ве рʹезеда те готьне: «Гава [Иса] әʹлаләт дит, гӧне ԝи ль ԝан һат, чьмки әԝана мина пәзе бе шьван, бәрʹәдайи у бәлабуйи бун». Чʹәʹве Питер тʹьжә һесьр бун, у әԝи пьрси: «Әз жи йәк жь ԝан пәза мә?»

Питер дәстпекьр хԝә бьгӧһезә. Әԝи сәре хԝә шушт, сәр рʹуйе хԝә кӧрʹ кьр, у кʹьнще баш хԝә кьр, кʹижан кӧ Дон жерʹа пʹешкʹеш да. Паши ве йәке, Питер тʹьме тʹәмьз хԝә дькьр.

Щәм Питер дәфтʹәрәк һәбу. Дәстпека ве дәфтʹәреда, Питер дәрһәԛа рʹожед хԝәйә нәбаш гьли дькә, ле хьлазийа дәфтʹәреда ида тьштед баш гьли дькә. Пʹарәкә ве дәфтʹәреда ӧса ньвисар ә: «Иро әз наве Хԝәде пеһʹәсийам. Ньһа гава әз дӧа дькьм, әз тʹәне Йаһоԝарʹа дӧа дькьм. Чьԛас баш ә кӧ әз наве ԝи заньм. Дон дьбежә кӧ Йаһоԝа дькарә бьбә Досте мьн, кʹижан кӧ һәр гав дькарә мьн бьбьһе».

Гьлийед пашьн жь ве дәфтʹәре Питер хушка хԝә у бьре хԝәрʹа ньвиси. Әԝи ньвиси:

«Иро әз гәләк бекʹеф ьм. Әз дьфькьрьм кӧ калбуне әз зәфт кьрьмә. Ле һәрге жи әв рʹожа мьнә пашьн ә, әз заньм ԝәки әзе һәвале хԝә [Дон] диса Щьнәтеда бьвиньм. Һәрге һун ньһа әԝе йәке дьхуньн, әз ида сах ниньм. У һәрге рʹожа чʹәʹлкьрьна мьн һун мәрьвәки нәнас бьвиньн, незики ԝи бьн у тʹәви ԝи хәбәр дьн, у жь кʹәрәма хԝә әԝ кʹьтеба шин бьхуньн [әԝ кʹьтеб бу бь наве «Рʹастийа кӧ Дьбә бәрбь Жийина Һʹәта-Һʹәтайе», кʹижан кӧ әԝи бь сала пешда стандьбу]. * Ве кʹьтебеда те готьне кӧ Щьнәтеда әзе диса һәвале хԝә бьвиньм. Әз бь тʹәмамийа дьле хԝә әве йәке баԝәр дькьм. Бьре ԝә Питер, кӧ ԝә һʹьз дькә».

Паши чʹәʹлкьрьне, Уми хушка Питер гьли кьр: «Ԝәкә 2 сал пешда, Питер мьнрʹа хәбәр да. Нава һаԛас салада, әԝ тʹәзә бәхтәԝар бьбу. Һәла һе бәшәра ԝи жи хԝәш бу». Әԝе готьбу Дон: «Әзе әве кʹьтебе бьхуньм, чьмки чь кӧ дьле бьре мьн гьртийә, әԝ ԝе тьштәки мәхсус бә». Уми ӧса жи ԛайил бу ԝәки тʹәви Шәʹде Йаһоԝа һин бә пе кʹьтеба «Чь Һин Дькә Кʹьтеба Пироз?», кʹижан кӧ ԝан пашԝәхтийада һатә дәрхьстьне.

Әм жи дькарьн рʹува мәрьва нәньһерʹьн, у бь һʹьзкьрьн у сәбьр бьн һьндава һʹәму мәрьва (1 Тимтʹ. 2:3, 4). Ӧса әме бькарьбьн һелан кьн ԝан мәрьва, йед кӧ дьбәкә бәр чʹәʹве мәрьва ньмьз ьн, ле мина Питер дьлтʹәмьз ьн. Әм гәрәке дӧдьли нәбьн кӧ Хԝәде, йе кӧ «дьл дьнерʹә», ԝе дьле ԝан мәрьвед дьлсахда рʹастийе мәзьн кә (1 Сам. 16:7; Йуһʹн. 6:44).

^ абз. 7 Әԝ кʹьтеб Шәʹдед Йаһоԝа дәрхьстьнә, ле ньһа әв кʹьтеб найе нәшьркьрьне.