Дәрбази һондоре буйин

Әʹдьлайи у Бәхтәԝари

Чахе әм рʹасти чәтьнайед гьран тен, әм дькарьн бьфькьрьн, ԝәки әʹдьлайи у бәхтәԝари әԝ тьштәк нә реали йә. Ле Кʹьтеба Пироз али гәләк мәрьва дькә, кӧ чәтьнайед хԝәйә һәррʹожи ча алийе физикида ӧса жи алийе емосийалида сафи кьн, у нета жийине бьвиньн. Кʹьтеба Пироз дькарә али ԝә жи бькә, кӧ һун бәхтәԝар бьн.

Сьһʹәт-Ԛәԝата Физики у Психики

Кʹьтеба Пироз Жийина Мәрьва Дьгӧһезә

Мәрьвед сәр тʹәмамийа дьнйайе гьли дькьн, кӧ ча ԝана нета жийине стандийә у ча әԝана жь һәләԛәтийа тʹәви Хԝәде шабуне дьстиньн.

Малбәта Ԝә Дькарә Бәхтәԝар бә

Тӧ дькари малбәтеда у зәԝащеда бәхтәԝар би, һәрге принсипед жь Кʹьтеб Пироз бьди хәбате.

Кʹьтеба Пироз Леколин кьн

Чьрʹа Һин бьн Кʹьтеба Пироз?

Кʹьтеба Пироз али милйона мәрийа дькә, ԝәки бьстиньн щаба пьрсед фәрз бона жийине. Һун дьхԝазьн кӧ али ԝә жи бькә?

Ча Дәрбаз Дьбә Һинбуна Кʹьтеба Пироз?

Нав тʹәмамийа дьнйайеда, Шәʹдед Йаһоԝа бь ве йәке тенә наскьрьне, кӧ мәрьва тʹәглиф дькьн, ԝәки һинбуна Кʹьтеба Пирозә бепʹәрә дәрбаз бьн. Бьньһерʹә әԝ ча дәрбаз дьбә.

Һун Дьхԝазьн ԝәки Сәрледана Ԝә Бькьн?

Шеԝьр кә пьрсәкә жь Кʹьтеба Пироз йан жи дәрһәԛа Шәʹдед Йаһоԝа һе зедә пебьһʹәсә.