Дәрбази һондоре буйин

Кʹьтеба Пироз бь Онлайн

Бьхунә у бьбьһе Кʹьтеба Пироз бь онлайн, йан жи бепʹәрә аудио бьдә кʹьшандьне у видеойед Кʹьтеба Пироз сәр зьмане кәрʹ-лала. Кʹьтеба Пироз йа Ԝәлгәрʹандьна «Дьнйа Тʹәзә», ԝәлгәрʹандьнәкә рʹаст ә у һеса йә бона хԝәндьне. Әԝ бь тʹәмами йан жи бь пʹар сәр 210 зьмана зедәтьр һатийә нәшьркьрьне, у 240 милйон копийа зедәтьр һатьнә дәрхьстьне.

НИШАНКЬРЬН

КʹЬТЕБА ПИРОЗ WӘЛГӘРʹАНДЬНА «ДЬНЙА ТʹӘЗӘ»