Дәрбази һондоре буйин

Мьԛамед Сәва ԛӧльхкьрьна Хԝәдерʹа

Хԝәрʹа бьдә кʹьшандьне аудио бәрһәма, пе кʹьлам у мьԛамед бәдәԝ, кʹижан кӧ тенә хәбьтандьне сәва ԛӧльхкьрьна у рʹумәткьрьна Йаһоԝа Хԝәде. Ль вьр һәйә мьԛамед бь вокал, бь дәстед сазбәнда у бь һащәтед мьԛама.

 

Бь Дьл у Щан бона Йаһоwа Бьстьрен

Кʹьлам

Йаһоwарʹа Бьстьрен