Дәрбази һондоре буйин

Кʹьтеб у Брошуред Сәва Һинбуна Кʹьтеба Пироз

Һин бә Кʹьтеба Пироз дәрс бь дәрс, бь сайа ԝан кʹьтеба у брошура, йед кӧ тӧ дькари хԝәрʹа бьди кʹьшандьне.

 

НИШАНКЬРЬН

Әw һьнә гöһастьн кö дь ә′дәбйәтед әләктроникда һатьнә кьрьне, дь ә′дәбйәтед нәшьркьрида дьбәкә һе нәһатьнә кьрьн.