Дәрбази һондоре буйин

Екскурсийед ль Бәйтʹәле

Әм бь дьл у щан ԝә тʹәглиф дькьн ль филиалед мә, йед кӧ әм нав дькьн Бәйтʹәл. Һьнә филиалед мәда ӧса жи һәнә нишангәһед кӧ һун хԝәха дькарьн бьньһерʹьн.