Дәрбази һондоре буйин

Һащәтед бона Леколина Кʹьтеба Пироз

Кʹьтебханәйа мәда һащәтед бона леколина Кʹьтеба Пироз кӧ бепʹәрә нә, бьдьнә хәбате. Әԝ һащәт ԝе али ԝә бькьн Кʹьтеба Пироз һе кʹур леколин бькьн у дьһа рʹьнд фәʹм бькьн. Кʹьтеба Пирозә онлайн бьдьнә хәбате кӧ сәр гәләк зьмана һәйә, чьмки теда гәләк һащәт һәнә, ԝәки һун кʹур леколина бькьн. Ӧса жи бьньһерʹьн видео, щабед сәр пьрсед Кʹьтеба Пирозва гьредайи, у һащәтед майин.

Бьхунә К′ьтеба Пироз бь Онлайн

Дина хwә бьдьне кö Wәлгәрʹандьна «Дьнйа Тʹәзәда», кʹижан кö рʹаст ә у һеса йә бона хwәндьне, чь тьштед керһати һәнә.

Видеойед бона Һинбуна Кʹьтеба Пироз

Пʹешхәбәра Кʹьтебед Кʹьтеба Пироз

Избаткьрьнед һʹәԝас у тʹәрихийа һәр кʹьтебәкә Кʹьтеба Пироз.

Һинкьрьнед Кʹьтеба Пирозә Сәрәкә

Әв дәрсед бь видеойед кьн щабед пьрсед сәрәкә йед Кʹьтеба Пирозва гьредайи дьдьн. Мәсәлә щабед ван пьрса: Чьрʹа Хԝәде Әʹрд Әʹфьрандийә? Мьри Чь Һʹалида ньн? Чьма Хԝәде Дьһелә Ԝәки Әм Бьчәрчьрьн?

Һащәт у Канийед бона Лек′олина Кʹьтеба Пироз

Шьровәкьрьна Кьн йа Кʹьтеба Пироз

Брошура «Кʹьтеба Пироз Чь Әʹлами Мә Дькә?», кьн Кʹьтеба Пироз шьровәдькә у али дькә тʹема сәрәкәйә Кʹьтеба Пироз фәʹм бькьн.

Рʹеза Кʹьтеба Пироз йа Рʹоже

Шеԝьркьрьна брошура «Һәр Рʹож Ньвисаред Пироз Леколин Бькьн» ча һʹәбандьна һәррʹожи йә. Теда рʹезәк жь Кʹьтеба Пироз бона һәр рʹожәке те дайине, у коментарийа кьн сәр һʹиме ве рʹезе.

Плана Хԝәндьна Кʹьтеба Пироз

Фьрԛи тʹӧнә тӧ дьхԝази хԝә ль кʹижан плана хԝәндьна Кʹьтеба Пироз бьгьри, мәсәлә, жь тʹәрихийе дәстпеки йан жи бь плана бона йед кӧ тʹәзә дәстпедькьн, әв бәрнама ԝе али тә бькә.

Чаԝа Кʹьтеба Пирозда Рʹеза Бьвиньн?

Чаԝа Кʹьтеба Пирозда Рʹеза Бьвиньн: Шест шәш кʹьтебед жь Кʹьтеба Пироз ӧса щиԝаркьри нә, чаԝа кӧ һʹәчʹи зәʹф ԝәлгәрʹандьнед Кʹьтеба Пирозда нә. Пешийе наве кʹьтебе те дайине, паше сәри у рʹез.

Пьрсед К′ьтеба Пирозва Гьредайи

Пебьһʹәсьн һәла Кʹьтеба Пироз чь дьбежә дәрһәԛа Хԝәде, Иса, малбәте, кӧл-дәрда у тьштед дьн.

К′ьтебханәйа онлайн (opens new window)

һинкьрьнед К′ьтеба Пироз лек′олин бькә онлайн, бь сайа ә′дәбйәтед Шә′дед Йаһоwа.

Һинбуна Кʹьтеба Пироз тʹәви Шәʹде Йаһоwа

Чь Те Һʹәсабе Курса Һинбуна Кʹьтеба Пироз Тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа?

Ԝәʹде курса бепʹәрә тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа, тӧ дькари ве ԝәлгәрʹандьна Кʹьтеба Пироз бьди хәбате кʹижан тӧ дьхԝази. Тӧ дькари аза нәфәр у һәвалед хԝә жи тʹәглифи сәр һинбуне ки.

Һун Дьхԝазьн ԝәки Сәрледана Ԝә Бькьн?

Шеԝьр кә пьрсәкә жь Кʹьтеба Пироз йан жи дәрһәԛа Шәʹдед Йаһоԝа һе зедә пебьһʹәсә.