Дәрбази һондоре буйин

Һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз

Нава ԛьрʹнада Кʹьтеба Пироз али гәләк мәрьва кьрийә, кӧ әʹмьре хԝәда пьрсед лапә чәтьн сафи кьн. Ле чьрʹа Кʹьтеба Пироз ӧса ԛимәт ә? Әм чьрʹа дькарьн итʹбарийа хԝә ве биньн? Әм чаԝа дькарьн жь ве кʹаре бьстиньн? Щаба ван пьрса һуне ве пʹареда пебьһʹәсьн (2 Тимотʹейо 3:16, 17).

 

Йед т′әзә

ПЬРСЕД К′ЬТЕБА ПИРОЗВА ГЬРЕДАЙИ

Гәло Әʹрд ԝе Бе Ԝеранкьрьне?

Кʹьтеба Пироз дәрһәԛа мәрәма Хԝәде бона планета мә, зәлал шьровәдькә.

ПЬРСЕД К′ЬТЕБА ПИРОЗВА ГЬРЕДАЙИ

Гәло Әʹрд ԝе Бе Ԝеранкьрьне?

Кʹьтеба Пироз дәрһәԛа мәрәма Хԝәде бона планета мә, зәлал шьровәдькә.

Кʹьтеба Пироз Леколин кьн

Дәстпекьн Курса Һинкьрьне

Дәрбаз бә курса һинкьрьна Кʹьтеба Пирозә бепʹәрә тʹәви кәсе кӧ дькарә али тә бькә.

Һун Дьхԝазьн ԝәки Сәрледана Ԝә Бькьн?

Шеԝьр кә пьрсәкә жь Кʹьтеба Пироз йан жи дәрһәԛа Шәʹдед Йаһоԝа һе зедә пебьһʹәсә.

Һащәтед бона Леколина Кʹьтеба Пироз

Бьжберә һащәтед Кʹьтеба Пироз бона леколине, ԝәки дьһа һʹәԝас у кʹур дәрбаз бә.

Кʹьтеба Пироз Ча Дькарә Али Тә Бькә?

Әʹдьлайи у Бәхтәԝари

Кʹьтеба Пироз ида али гәләк мәрьва кьрийә, кӧ чәтьнайед хԝәйә һәррʹожи ча алийе физики ӧса жи алийе емосийалида сафи кьн, у нета жийине бьвиньн.

Баԝәри Һьндава Хԝәде

Баԝәри чаԝа ньһа дькарә ԝә ԛәԝи кә, ӧса жи һевийе сәр ахьрийа баш бьдә

Зәԝащ у Малбәт

Жьн-мер у малбәт рʹасти гәләк чәтьнайа тен. Ширәтед Кʹьтеба Пироз дькарьн һәләԛәтийа ортʹа нәфәра һе баш кьн у ԛәԝи кьн.

Аликʹари Щаһьларʹа

Пебьһʹәсә кӧ чаԝа Кʹьтеба Пироз дькарә аликʹарийе бьдә щаһьла, гава әԝана рʹасти чәтьнайа тен.

Дәрсед Бона Зарʹа

Әв тьштед Кʹьтеба Пирозва гьредайи, бьдә хәбате, сәва кӧ зарʹед хԝә һин ки.

Кʹьтеба Пироз Чь Дьбежә?

Пьрсед К′ьтеба Пирозва Гьредайи

Пебьһʹәсьн һәла Кʹьтеба Пироз чь дьбежә дәрһәԛа Хԝәде, Иса, малбәте, кӧл-дәрда у тьштед дьн.

Тʹәрихи у Кʹьтеба Пироз

Дина хԝә бьдә ча Кʹьтеба Пироз гьһиштә мә. Пебьһʹәсьн избатийа ԝе йәке, кӧ әԝ кʹьтебәкә рʹаст ә у һежайи баԝәрийе йә.

Зандари у Кʹьтеба Пироз

Гәло зандари у Кʹьтеба Пироз һьмбәри һәв дәртен? Пебьһʹәсә чь Кʹьтеба Пироз дьбежә у чь зандари избат дькә.