Дәрбази һондоре буйин

 • Парамарибо, Суринәм—Шеԝьркьрьна тʹемәке бь аликʹарийа брошура «Мьзгинийа Хԝәде сәва Мәрийа»

  Информасйона Кьн—Суринәм

  • Һәжмара мәрьва: 540 000

  • Хьзмәткʹаред кӧ Кʹьтеба Пироз һин дькьн: 2 836

  • Щьват: 54

  • Жь 190 мәрьва 1: Шәʹде Йаһоԝа йә

 • Финнмарксвидда, Норwәж—Бәлакьрьна мьзгинийе щьмәта Самирʹа

  Информасйона Кьн—Норwәж

  • Һәжмара мәрьва: 5 211 000

  • Хьзмәткʹаред кö Кʹьтеба Пироз һин дькьн: 11 664

  • Щьват: 168

  • Жь 447 1 Шәʹде Йаһоwа йә

 • Атол Апатаки, Полинезйайә Франси—Дәрбазкьрьна һинбуна Кʹьтеба Пирозә бе пʹәрә, бь кʹьтеба «Чь Һин Дькә Кʹьтеба Пироз?»

  Информасйона Кьн—Полинезйайә Франси

  • Һәжмара мәрьва: 268 207

  • Хьзмәткʹаред кö Кʹьтеба Пироз һин дькьн: 3 206

  • Щьват: 46

  • Жь 84 мәрьва 1 Шәʹде Йаһоwа йә

 • Лаво, Сwисрә—Хьзмәткʹар мьзгинийе бәла дькьн

  Информасйона Кьн—Сwисрә

  • Һәжмара мәрьва: 8 327 126

  • Хьзмәткʹаред кö Кʹьтеба Пироз һин дькьн: 19 327

  • Щьват: 275

  • Жь 431 мәрьва 1 Шәʹде Йаһоwа йә

ВӘКЬРЬН

«Әв Мьзгинийа П′адшатийе wе ль нав т′әмамийа дьнйайе бе даннасинкьрьне» (Мәтта 24:14).

ДАДАН

«Әв Мьзгинийа П′адшатийе wе ль нав т′әмамийа дьнйайе бе даннасинкьрьне» (Мәтта 24:14).

«Әв Мьзгинийа П′адшатийе wе ль нав т′әмамийа дьнйайе бе даннасинкьрьне» (Мәтта 24:14).

БЬРЩА QӘРӘWЬЛИЙЕ

№ 6, 2017 | Кʹижан Пʹешкʹеш бь Рʹасти Ԛимәт ә?

Кʹи нә Шәʹдед Йаһоwа?

Әм жь щурʹә-щурʹә wәлата у мьләта ньн, ле әм бунә йәк сәва нетәке у шьхӧләкә фәрз. Һәр кәс жь мә дьхwазә һӧрмәт-qимәт кә Йаһоwа Хwәде, йе кӧ Әʹфьрандаре һʹәму тьшти йә, дәрһәqа кʹижани кӧ дь Кʹьтеба Пирозда һатийә ньвисаре. Әм ӧса жи бь һʹәму qәwата хwә дьхwазьн чʹәʹв бьдьнә Иса Мәсиһ у сәва мә qәдьрәки мәзьн ә, кӧ әм дькарьн бьбьнә шагьртед wи. Һәр кәс жь мә wәʹдә дьбинә, wәки һәр гав али мәрийа бькьн Кʹьтеба Пироз һин бьн у пебьһʹәсьн дәрһәqа qьрара Хwәде. Чьмки әм шәʹдәтийе дьдьн, демәк хәбәр дьдьн дәрһәqа Йаһоwа Хwәде у qьрара wи, ләма жи әм һатьн навкьрьне Шәʹдед Йаһоwа.

Бьньһерʹә малпәра мә. Бьхунә Кʹьтеба Пироз Онлайн. Һе зедә пебьһʹәсә дәрһәqа мә у һʹәбандьна мә.

 

Бьхԝазә Һинбуна Кʹьтеба Пироз

Бьстинә дәрсед Кʹьтеба Пирозә бепʹәрә, ль ԝи щийи у ԝи ԝәʹдәйи ча кӧ тәрʹа дәст дьдә.

Видеойед ль сәр Һʹиме Кʹьтеба Пироз

Видеойед онлайн, йед кӧ баwәрийа мә һьндаwа Хwәде дьшьдиньн.

Пʹәрә Бона Шьхӧле Шәʹдед Йаһоwа жь Кʹӧ Те?

Бей хәбьтандьна пʹәра йан дәһәка, пебьһʹәсә кӧ чаԝа шьхӧле даннасинкьрьна һʹәмдьнйайе бәрдәԝан дькә пешда дьчә.

Щьватед Шәʹдед Йаһоԝа

Пебьһʹәсә, ԝәки кʹидәре әм тʹоп дьбьн, у ча Хԝәде дьһʹәбиньн.

Нәшьркьрьнед Тʹәзә

Бьньһерʹьн тьштед кӧ тʹәзә һатьн данин.

Бьньһер′ьн видеойед ль сәр зьмане кәр-лала

Һин бә К′ьтеба Пироз бь сайа видеойед ль сәр зьмане кәр-лала.