Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Coverdale, az első nyomtatott, angol nyelvű, teljes Biblia készítője

Coverdale, az első nyomtatott, angol nyelvű, teljes Biblia készítője

 Coverdale, az első nyomtatott, angol nyelvű, teljes Biblia készítője

AZ ELSŐ nyomtatott, angol nyelvű, teljes Biblia sehol sem tüntette fel készítőjének a nevét. Miles Coverdale fordította, és 1535-ben adták ki. Coverdale barátja, William Tyndale ekkor börtönben ült a Biblia fordításáért. A következő évben kivégezték.

Coverdale fordításának egy része Tyndale művén alapult. Hogyan tudta elérni Coverdale, hogy kinyomtassák a Bibliáját, és hogyan maradt életben, mikor más bibliafordítók az életükkel fizettek a munkájukért? Mit hagyott hátra Coverdale?

A kezdetek

Miles Coverdale az angliai Yorkshire-ben született, valószínűleg 1488-ban. A Cambridge-i Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1514-ben római katolikus pappá szentelték. Elöljárójának, Robert Barnes-nak a hatására érdeklődni kezdett a reformáció iránt. Barnes 1528-ban elmenekült Angliából. Tizenkét évvel később egyházi vezetők elérték, hogy máglyán elégessék.

1528-tól Coverdale a prédikációiban elítélte az Írás-ellenes katolikus gyakorlatokat: a szentképek használatát, a gyónást és a misét. Mivel az élete veszélyben forgott, elmenekült Angliából. Mintegy hét évig volt távol.

A németországi Hamburgban együtt dolgozott William Tyndale-lel. Mindkettőjüknek az volt a célja, hogy az átlagemberek számára is érthető bibliafordítást készítsenek. Ez idő alatt Coverdale sokat tanult Tyndale-től a bibliafordításról.

Változó idők

Mindeközben Angliában sok változás történt. 1534-ben VIII. Henrik nyíltan megtagadta a római katolikus pápa hatalmát. Ezenfelül támogatta, hogy az angol népnek legyen egy közérthető bibliafordítása. Idővel Coverdale nekilátott a munkának. Kiváló ismerője volt az angol nyelvnek, de barátjával és mesterével, Tyndale-lel ellentétben nem tudott jól héberül és görögül. Coverdale latin és német fordítások alapján átdolgozta Tyndale fordítását.

Coverdale Bibliáját 1535-ben nyomtatták ki, egy évvel Tyndale kivégzése előtt. A könyv tartalmazott egy szívélyes, mondhatni hízelgő ajánlást VIII. Henriknek. Coverdale biztosította a királyt arról, hogy a Bibliájából kihagyta Tyndale lábjegyzeteit. Ezek a lábjegyzetek a többi közt azért voltak vitatottak, mert felhívták a figyelmet a katolikus egyház Írás-ellenes tanításaira. VIII. Henrik így beleegyezett a Biblia kiadásába. Igen, akkor már új szelek fújtak.

1537-ben Coverdale Bibliájának két újabb kiadása is megjelent. Ezeket már Angliában nyomtatták. Még ugyanebben az évben VIII. Henrik jóváhagyta az Antwerpenben nyomtatott Matthew-féle Bibliát, melyet Tyndale és Coverdale munkáiból állítottak össze.

 Nem sokkal ezután a király főtanácsosa, Thomas Cromwell és a canterburyi érsek, Thomas Cranmer szükségesnek látta a Matthew-féle Biblia átdolgozását. Ezért Cromwell ismét felkérte Coverdale-t a teljes Biblia revideálására. Az így elkészült Biblia kiadását, melyet a mérete után Great Bible-nak neveztek, VIII. Henrik 1539-ben jóváhagyta, és megparancsolta, hogy a templomokban helyezzenek el egyet belőle, hogy mindenki olvashassa. Az emberek országszerte nagy lelkesedéssel fogadták.

Coverdale öröksége

VIII. Henrik halálát, és utódjának, VI. Edwardnak a trónra kerülését követően 1551-ben Coverdale Exeter püspöke lett. Ám amikor 1553-ban a katolikus I. Mária lépett a trónra, Coverdale arra kényszerült, hogy Dániába meneküljön, majd Svájcban folytatta a munkáját. Három kiadást is készített az Újtestamentum latin szöveggel ellátott, angol fordításából. Ezeket tanulmányozási célra szánta a papságnak.

Meglepő, hogy Coverdale Bibliájában nem található meg a Jehova név, Isten neve. Tyndale-nek a Héber Iratokról készített fordításában több mint 20-szor szerepel Isten neve. J. F. Mozley a Coverdale-ről szóló könyvében megjegyzi: „1535-ben Coverdale egyáltalán nem használta a [Jehova] szót” (Coverdale and His Bibles). Ám a Great Bible-ban három helyen is feltüntette Isten nevét, a Jehova nevet.

Azonban Coverdale Bibliája volt az első olyan angol Biblia, melyben a címlap tetején megtalálható a tetragram, vagyis az Isten nevét jelölő négy héber betű. Az is érdekes, hogy korábban nem volt még olyan Biblia, melyben az apokrif könyvek nem a Héber Iratok könyvei között, hanem külön függelékben szerepelnek.

Coverdale egyedi szavai és kifejezései közül sokat átvettek a későbbi fordítók. Ilyen például a 23. zsoltár 4. versében a „halál árnyékának völgye”. A 6. versben szereplő „szerető-kedvességről” S. L. Greenslade professzor ezt mondja: „Ez a különleges szóösszetétel megkülönbözteti Istennek a szolgái iránti szeretetét attól a szeretettől és könyörülettől, melyet az emberiség iránt érez.” A New World Translation of the Holy Scriptures—With References bibliafordítás is a szerető-kedvesség kifejezést használja ebben a versben, és lábjegyzetben hozzáfűzi, hogy „lojális szeretetként” is vissza lehet adni.

Coverdale Great Bible-ja „koronázta meg mindazt az erőfeszítést, melyet az angol Biblia elkészítéséért tettek onnantól kezdve, hogy Tyndale nekilátott az Újtestamentum fordításának” – jegyzi meg egy könyv (The Bibles of England). Coverdale nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy napjaiban az angol nyelvű emberek olvashassák a Bibliát.

[Képek a 11. oldalon]

Balra: tetragram az 1537-es kiadás címlapján

[Forrásjelzés]

Illusztráció: From The Holy Scriptures of the Olde and Newe Testamente With the Apocripha by Myles Coverdale

[Kép forrásának jelzése a 10. oldalon]

Az Our English Bible könyvből: Its Translations and Translators