Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Feljegyzései hitelesek

Feljegyzései hitelesek

 Feljegyzései hitelesek

„Mindennek pontosan utánajártam az elejétől kezdve” (LUKÁCS 1:3)

MIBEN MÁS A BIBLIA? A legendák és mítoszok képzeletszülte történetek, nem említenek meg pontos helyszíneket, dátumokat és valós személyeket. Ezzel ellentétben a Biblia számtalan történelmi részletet tartalmaz, így az olvasói biztosak lehetnek abban, hogy minden szava igazság (Zsoltárok 119:160).

EGY PÉLDA: A Biblia szerint „Babilon királya, Nabukodonozor” „száműzetésbe [vitte] Joákint [Júda királyát] Babilonba”. Később „Babilon királya, Evil-Merodák a királlyá válásának évében felemelte Joákinnak, Júda királyának fejét, kihozva őt a fogházból”. Joákin „állandó ellátást kapott a királytól, és ez naponta járt neki, élete minden napján” (2Királyok 24:11, 15; 25:27–30).

MIT TÁRTAK FEL A RÉGÉSZEK? Az ókori Babilon romjainál a régészek II. Nabú-kudurri-uszur (Nabukodonozor) uralma idejéből származó hivatali feljegyzéseket találtak. Kiderül belőlük, mennyi ételadagot kaptak a rabok és a királyi ház költségén élők. A feljegyzések említést tesznek „Jaukinról [Joákinról], Jahud [Júda] földje királyáról” és a családjáról. És mit mondhatunk Evil-Merodákról, II. Nabú-kudurri-uszur utódjáról? Egy Szúza közelében talált vázán a következő áll: „Palotája Amél-Marduknak [Evil-Merodáknak], Babilon királyának, aki Nabú-kudurri-uszurnak, Babilon királyának a fia.”

MIT GONDOLSZ? Létezik még egy olyan szent könyv, mely ilyen pontosan és hitelesen közöl történelmi részleteket? Vagy ez egyedül a Bibliára igaz?

[Oldalidézet az 5. oldalon]

„A Biblia kronológiai és földrajzi feljegyzései pontosabbak és megbízhatóbbak, mint bármely más ókori iraté” (ROBERT D. WILSON: A SCIENTIFIC INVESTIGATION OF THE OLD TESTAMENT)

[Kép az 5. oldalon]

Babiloni hivatali feljegyzés, mely megemlíti Júda királyát, Joákint

[Forrásjelzés]

© bpk, Berlin/​Vorderasiatisches Museum, SMB/​Olaf M. Tessmer/​Art Resource, NY