Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 Ismerd meg Isten Szavát!

Miért fontos használni Isten nevét?

Miért fontos használni Isten nevét?

Ez a cikk olyan kérdéseket tesz fel, melyeken talán már mindannyian eltűnődtünk, és arra is rámutat, hol találhatjuk meg rájuk a választ a Bibliában. Jehova Tanúi szívesen beszélgetnek bárkivel ezekről a kérdésekről.

1. Miért adott magának Isten nevet?

Mindannyiunknak jólesik, ha a nevünkön szólítanak minket, és nem pusztán embernek, úrnak, hölgynek vagy asszonynak hívnak. A nevünk megkülönböztet minket másoktól. Istent például Legfőbb Úrnak, Mindenható Istennek vagy Nagy Teremtőnek nevezik (1Mózes 15:2; 17:1; Prédikátor 12:1). De személyes nevet is adott magának, hogy kapcsolatba léphessünk vele. Magyarul a neve Jehova. (Lásd: Ézsaiás 42:8.)

Noha sok bibliafordító különböző szavakkal helyettesítette a nevét, például Istennel vagy Úrral, a Biblia ókori héber kézirataiban közel 7000-szer megtalálható a személyes neve. Ez világosan mutatja, hogy ő azt szeretné, ha ismernénk a nevét. (Lásd: Ézsaiás 12:4.)

2. Miért fontos ismernünk Isten nevét?

Ez nem csak annyit jelent, hogy tudjuk, hogyan kell kimondani. Ha ismerjük Isten nevét, közeli kapcsolatot ápolhatunk vele. A Jehova név azt jelenti: ’előidézi, hogy legyen’. A neve biztosítja, hogy bármilyen szerepet betölt annak érdekében, hogy a szándékát megvalósítsa. Így hát, ha ismerjük Isten nevét, hihetünk abban, hogy ő beteljesíti minden ígéretét (Zsoltárok 9:10). Akik ismerik és használják Isten nevét, bíznak benne, és ő az első az életükben. Jehova Isten pedig védelmezi őket. (Lásd: Zsoltárok 91:14.)

  3. Miért szeretné Isten, hogy ismerjük a nevét?

Azért, mert ez a javunkra válik. Így baráti kapcsolatba kerülhetünk vele, és örök életben reménykedhetünk. Nem csoda, ha szeretné, hogy ismerjük a nevét. (Lásd: János 17:3; Róma 10:13, 14.)

Jézus úgy ismertette meg Isten nevét, hogy beszélt Istenről, a törvényeiről és az ígéreteiről. A követői ma Isten nevét viselik, és egységes népként ismertté teszik Isten nevét minden nemzetben. (Lásd: Cselekedetek 15:14; János 17:26.)

4. Hogyan fogja Isten megdicsőíteni a nevét?

Jehova Isten azért szeretné megdicsőíteni a nevét, mert befeketítették. Például vannak, akik azt állítják, hogy nem ő hozta létre az életet, és hogy nem tartozunk neki engedelmességgel. Mások azt mondják, hogy nem törődik velünk, és hogy ő okolható a szenvedésért. Ezzel gyalázatot hoznak a nevére. De ez nem lesz mindig így. Isten el fogja pusztítani azokat, akik bemocskolják a nevét. (Lásd: Zsoltárok 83:17, 18.)

Jehova akkor fogja megdicsőíteni a nevét, amikor a Királysága véget vet az emberi uralmaknak, és békés, biztonságos körülményeket teremt a földön (Dániel 2:44). Hamarosan mindenki megtudja, hogy Jehova az igaz Isten. (Lásd: Ezékiel 36:23; Máté 6:9.)

Mi a teendőnk? Tanulmányozzuk Isten Szavát, csatlakozzunk azokhoz, akik szeretik őt, hogy közeli kapcsolatba kerülhessünk Istennel. Amikor Jehova megdicsőíti a nevét, megemlékezik majd hűséges szolgáiról (Malakiás 3:16).

Mit tanít valójában a Biblia? Ennek a könyvnek az 1. fejezete részletesebben foglalkozik a témával; Jehova Tanúi kiadványa

[Kép a 16. oldalon]

Isten neve egy ókori héber kéziraton