Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Egységes egészet alkot

Egységes egészet alkot

„Prófécia ugyanis soha nem hozatott ember akaratából, hanem Istentől szóltak emberek, amint a szent szellem vezette őket” (2PÉTER 1:21)

MIBEN MÁS A BIBLIA? Az ókori könyvek gyakran még akkor is ellentmondanak egymásnak, ha egy időben születtek. Szinte lehetetlen, hogy olyan könyvek, melyeket különböző személyek írtak, más-más helyszínen és időben, teljesen összhangban legyenek. Ám a Biblia kijelenti, hogy mind a 66 könyvének egyetlen szerzője van. Ennek köszönhetően egységes művet alkot (2Timóteusz 3:16).

EGY PÉLDA: Az i. e. XVI. században Mózes, egy pásztor, azt írta a Biblia első könyvében, hogy egy „mag” majd megmenti az emberiséget. Ugyanez a könyv azt is megjövendölte, hogy a „mag” Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottja lesz (1Mózes 3:15; 22:17, 18; 26:24; 28:14). Úgy 500 évvel később Nátán próféta feltárta, hogy a „mag” Dávid király utódja lesz (2Sámuel 7:12). Ezer évvel később Pál apostol kifejtette, hogy a „mag” Jézusból és követőinek egy kiválasztott csoportjából áll (Róma 1:1–4; Galácia 3:16, 29). Majd az első század végén a Biblia utolsó könyve megjövendölte, hogy a „mag” tagjai Jézusról fognak tanúskodni a földön, az égbe kerülnek, és vele uralkodnak 1000 évig. A Jézusból és a kiválasztottakból álló „mag” elpusztítja majd az Ördögöt, és megmenti az emberiséget (Jelenések 12:17; 20:6–10).

MI A SZÖVEGMAGYARÁZÓK VÉLEMÉNYE? Louis Gaussen-re óriási hatással volt a Biblia. Miután tüzetesen megvizsgálta a Bibliának mind a 66 könyvét, ezt írta: „ez a könyv, melyet tizenöt évszázadon át oly sokan írtak, lenyűgözően egységes . . . az írói az idők folyamán mindvégig egy célért fáradoztak – noha nem értették teljesen –, nevezetesen azért, hogy lejegyezzék, hogyan váltja meg a világot Isten Fia” (Theopneusty—The Plenary Inspiration of the Holy Scriptures).

MIT GONDOLSZ? Vajon természetes, hogy egy könyv, melyet mintegy 40 férfi írt több mint 1500 éven át, egységes művet alkosson? Vagy a Biblia ebben egyedülálló?

„Ezek az írások együttesen egy összefüggő könyvet alkotnak. Nincs ehhez fogható irodalmi mű” (JAMES ORR: THE PROBLEM OF THE OLD TESTAMENT)