Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Lehetetlen – Mi számít annak?

Lehetetlen – Mi számít annak?

 Lehetetlen – Mi számít annak?

A TITANICOT 1912-ben bocsátották vízre. Abban az időben a legnagyobb és legfényűzőbb óceánjáró volt. Korának egyik műszaki csúcsteljesítményeként elsüllyeszthetetlennek tartották. Ami a hajóval történt, mindenki előtt ismert. Az első útján nekiütközött egy jéghegynek az Atlanti-óceán északi részén, és elsüllyedt. Mintegy 1500-an haltak meg az utasok közül. Lehetetlennek tartották, hogy elsüllyedjen, ám csupán pár óra alatt az óceán mélyébe veszett.

A lehetetlen szó sok mindenre utalhat. Például arra, ha valamit nem tudunk feldolgozni, képtelenek vagyunk megtenni vagy megérteni. Sok mai technikai vívmány gondolata egykor még csak fel sem ötlött az emberekben, vagy ha mégis, akkor azt mondták, hogy lehetetlen megvalósítani, mert nem volt meg hozzá a kellő ismeretük. Például mindössze 50 évvel ezelőtt még valószerűtlennek tűnt, hogy az ember a holdra menjen, egy marsjárót irányítson a földről, feltérképezze a genetikai kódot, vagy nyomon kövessen a hírekben egy eseményt, mely a város vagy a föld másik részén történik. Ezt a fejlődést jól összegezte a korábbi amerikai elnök, Ronald Reagan, amikor különböző tudományok jeles tudósainak tartott beszédet: „Önöknek, a technika úttörőinek köszönhetően, ami tegnap még lehetetlennek tűnt, ma már valóság.”

Napjaink elképesztő fejlődéséről John Brobeck professzor ezt mondta: „Egy tudós ma már nem mondhatja valamire biztosan, hogy lehetetlen, inkább azt, hogy kevésbé valószínű. Azt viszont nyugodt szívvel kijelentheti, hogy a jelenlegi ismereteinkkel lehetetlen valamire magyarázatot adni.” Ha valami lehetetlennek tűnik, a professzor szerint „számításba kell vennünk, hogy létezik egy energiaforrás, melyet a biológia és a fiziológia nem ismer. Ezt az energiát a Szentírás Isten erejeként azonosítja.”

Istennek semmi sem lehetetlen

Hosszú idővel Brobeck professzor észrevétele előtt a názáreti Jézus, akit a valaha élt legnagyszerűbb embernek  tartanak, ezt mondta: „Ami az embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges” (Lukács 18:27). Isten szent szelleme a leghatalmasabb erő a világegyetemben. Nincs olyan tudományos módszerünk, mellyel leírhatnánk. A szent szellem lehetővé teszi, hogy megvalósítsunk valamit, amire kevés a saját erőnk.

Van, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy azt gondoljuk, nem tudunk vele megbirkózni. Például meghal egy szerettünk, a családi életünk elviselhetetlenül feszült, vagy teljesen erőt vesz rajtunk a kétségbeesés, és nem látunk kiutat. Tehetetlennek érezzük magunkat, és reménytelennek a helyzetünket. Mit tehetünk ilyenkor?

Aki hisz a Mindenhatóban, és imádkozik a szent szelleméért, valamint mindent megtesz, hogy örömet szerezzen neki, a Biblia szerint segítséget kaphat, hogy felülkerekedjen a látszólag leküzdhetetlen akadályokon. Figyeljük meg Jézus bátorító szavait: „Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: »Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe«, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meglesz az” (Márk 11:23). Ha engedjük, hogy Isten Szava és szent szelleme hatást gyakoroljon az életünkre, akkor nincs olyan helyzet, amivel ne tudnánk megküzdeni.

Figyeljük meg egy férfi példáját, akinek a felesége 38 évi házasság után rákban meghalt. Teljesen összetört, és azt gondolta, a felesége nélkül nem bír tovább élni. Azt mondta, úgy érzi magát, mintha mély, sötét völgyben járna. Visszatekintve, biztos benne, hogy azért tudott megküzdeni azzal, amit lehetetlennek hitt, mert újból és újból kiöntötte a szívét Istennek, naponta olvasta a Bibliát, és engedte, hogy Isten szelleme irányítsa.

Egy házaspárnak válságba jutott a házassága. A férjnek az erőszakos természete mellett még sok rossz szokása is volt. A feleség ezt nem tudta elviselni, ezért öngyilkosságot kísérelt meg. Azután a férj elkezdte tanulmányozni a Bibliát Jehova Tanúival. A tanultak segítettek neki, hogy leküzdje a rossz szokásait, és ne legyen többé erőszakos. A feleségét lenyűgözték ezek a hihetetlen változások.

Egy másik férfi kábítószerezett, és erkölcstelenül élt. Ezért nagyon mély depresszióba esett. Nem maradt semmi önbecsülése. Végül Istenhez fordult: „Uram, tudom, hogy létezel. Kérlek, segíts!” Elkezdte tanulmányozni a Bibliát Jehova Tanúival, és ennek köszönhetően óriási változások történtek az életében. Ezt mondja: „Gyakran bűntudat és értéktelenség érzése gyötört. Időnként teljesen magam alatt voltam. Ám Isten Szavának az erejével le tudtam győzni a nyomasztó érzéseket. Álmatlan éjszakákon olyan bibliaverseket mondogattam magamnak, melyeket már megtanultam. Ez segített megszabadulni a rossz gondolatoktól.” Ez a férfi ma boldog házasságban él. A feleségével sok időt fordítanak arra, hogy segítsenek másoknak bízni Isten Szavában. A múltban elképzelhetetlennek tartotta volna, hogy valaha is így fog élni.

Ezek a tapasztalatok jól mutatják, hogy Isten Szavának valóban nagy ereje van, és szent szelleme olyasmiket tud megvalósítani az életünkben, amiket lehetetlennek vélünk. De talán ezt mondjuk erre: „Ehhez hit kell.” Igen, ez így van. A Biblia kijelenti, hogy „hit nélkül . . . lehetetlen Isten kedvére lenni” (Héberek 11:6). Nézzünk egy szemléltetést: Tegyük fel, hogy egy jó barátod, aki esetleg bankigazgató vagy valamilyen befolyásos pozícióban van, ezt mondja: „Ne izgulj. Ha  bármikor szükséged van valamire, fordulj hozzám.” Ez az ígéret kétségkívül megnyugtatna. Ám sajnos az emberek nem mindig tudják állni a szavukat. Lehet, hogy a barátoddal történik valami, ami miatt nem tudja betartani a jó szándékú ígéretét. Ha meghal, képtelen segíteni neked, hiába szeretett volna vagy lett volna rá lehetősége. Ám az emberekkel ellentétben Istennek semmi sem jelent akadályt. A Biblia erről biztosít bennünket: „Istennek semmi sem lehetetlen” (Lukács 1:37, Újfordítású revideált Biblia).

„Hiszed-e ezt?”

A Bibliában számtalan esemény lett feljegyezve, mely bizonyítja, hogy az előbbi kijelentés megbízható. Nézzünk meg néhány példát.

A 90 éves Sára nevetett, amikor meghallotta, hogy az ő korában még fiút fog szülni. De az izraeliták létezése bizonyítja, hogy ez megtörtént. Jónást lenyelte egy nagy hal, de túlélte az ott töltött három napot, majd leírta a vele történteket. Az orvos Lukács tudta, mi a különbség az eszméletlenség és a halál között, mégis azt jegyezte le, hogy egy Eutikusz nevű fiatalember miután kiesett az ablakon egy emeleti szobából, meghalt, majd feltámadt. Ezek a beszámolók nem kitalált történetek. Ha alaposan megvizsgáljuk őket, meggyőződhetünk a hitelességükről (1Mózes 18:10–14; 21:1, 2; Jónás 1:17; 2:1, 10; Cselekedetek 20:9–12).

Jézus ezt a meglepő kijelentést mondta Mártának: „mindaz, aki él és hitet gyakorol bennem, nem fog meghalni soha.” Ehhez a látszólag hihetetlen ígérethez Jézus a következő fontos kérdést is hozzáfűzte: „Hiszed-e ezt?” Ezen a kérdésen még napjainkban is érdemes elgondolkodni (János 11:26).

Vajon lehetetlen a földi örök élet?

Egy újságban, mely a hosszú élet jogi következményeivel foglalkozik, az írók a következő kijelentést tették: „Lehet, hogy nem is olyan sokára jóval hosszabb ideig fogunk élni, mint most, talán örökké.” Egy enciklopédia kifejti, hogy a halál nem a sejtek pusztulása, az elhasználódás vagy valamilyen más folyamat miatt következik be, hanem úgy tűnik, ismeretlen okból, mely zavart okoz a testben végbemenő folyamatokban, vagy leállítja azokat. * Az enciklopédia szerint elképzelhető, hogy az öregedés valójában annak a következménye, hogy a szervezet működését irányító, létfontosságú folyamatok meghibásodnak (The New Encyclopædia Britannica).

Az előbb említettek valóban elgondolkodtatóak, ám a logikai következtetéseknél vagy a tudományos fejtegetéseknél a Biblia sokkal nyomósabb érvet hoz fel amellett, hogy lehetséges örökké élnünk. A Teremtőnk, Jehova Isten, aki az élet forrása, azt ígéri, hogy „elnyeli a halált örökre” (Zsoltárok 36:9; Ézsaiás 25:8). El tudod ezt hinni? Ezt az ígéretet Jehova tette, az pedig lehetetlen, hogy ő hazudjon (Titusz 1:2).

[Lábjegyzet]

^ 18. bek. Az öregedéssel és az ember életidejével mélyrehatóbban foglalkozik az Ébredjetek! 2006. májusi számának cikksorozata, melynek címe: „Milyen hosszú élet vár rád?”; Jehova Tanúi kiadványa.

[Oldalidézet a 27. oldalon]

„Ami tegnap még lehetetlennek tűnt, ma már valóság” (RONALD REAGAN)

[Oldalidézet a 28. oldalon]

Kihez fordulsz, amikor egy nehézség leküzdése lehetetlennek tűnik?

[Kép forrásának jelzése a 27. oldalon]

NASA photo