Akadálymentesítési beállítások

Válassz nyelvet

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomra

Jehova Tanúi

magyar

Hogyan képzeljük el Krisztus eljövetelét?

Hogyan képzeljük el Krisztus eljövetelét?

A Biblia válasza

A Szentírás sok helyen ír arról, hogy Krisztus el fog jönni, hogy megítélje az embereket. * Például a Máté 25:31–33-ban erről olvasunk:

„Amikor pedig az Emberfia [Jézus Krisztus] eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja” (Újfordítású revideált Biblia).

Ez az ítélet egy „nagy nyomorúság” idején lesz, melyhez fogható még nem volt az emberi történelemben. A nagy nyomorúság Armageddon háborújába fog torkollni (Máté 24:21; Jelenések 16:16). A szemléltetésben említett kecskék, Krisztus ellenségei „el fogják szenvedni az örök pusztulás bírói büntetését” (2Tesszalonika 1:9; Jelenések 19:11, 15). A juhok, vagyis a hűséges szolgái viszont „örök életre” számíthatnak majd (Máté 25:46).

Mikor jön el Krisztus?

Jézus ezt mondta: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja” (Máté 24:36, 42; 25:13). Azonban beszélt egy összetett jelről, vagyis olyan eseményekről, melyek azonosítják az eljövetelét megelőző időszakot (Máté 24:3, 7–14; Lukács 21:10, 11).

Testben vagy szellemként jön el Krisztus?

Jézus szellemként támadt fel, tehát szellemteremtményként fog eljönni, nem pedig fizikai testben (1Korintusz 15:45; 1Péter 3:18). Ezért mondta az apostolainak a halála előtti napon: „Egy kis idő még, és a világ nem lát engem többé” (János 14:19).

Elterjedt tévhitek Krisztus eljöveteléről

Tévhit: Mivel a Biblia azt írja, hogy az emberek látni fogják, hogy Jézus eljön „az ég felhőin”, látható lesz az eljövetele (Máté 24:30).

Tény: A Biblia a felhő kifejezést gyakran olyasmivel társítja, amit nem láthatunk (3Mózes 16:2; 4Mózes 11:25; 5Mózes 33:26). Például Isten ezt mondta Mózesnek: „eljövök hozzád sötét felhőben” (2Mózes 19:9). Mózes nem látta Istent a saját szemével. Ugyanígy, mi sem fogjuk szó szerint látni Krisztust, amikor eljön „az ég felhőin”, de érzékelni fogjuk.

Tévhit: Szó szerint kell értenünk a Jelenések 1:7-et, ahol azt olvassuk, hogy „minden szem meglátja” Krisztust az eljövetelekor.

Tény: A „szem” és a „lát” kifejezések görög megfelelőit a Biblia olykor „felismer” vagy „érzékel” értelemben használja, és nem a szó szerinti látásra utal velük (Máté 13:15; Lukács 19:42; Róma 15:21; Efézus 1:18). * A Biblia azt írja, hogy a feltámasztott Jézus „megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki nem. . . láthat” (1Timóteusz 6:16). Tehát azt, hogy „minden szem meglátja” őt, úgy kell értenünk, hogy minden ember fel fogja ismerni, hogy Jézus az, aki végrehajtja Isten ítéletét (Máté 24:30).

Tévhit: 2János 7 alapján Jézus testben jön el.

Tény: Ebben a bibliaversben ez áll: „sok ámító ment ki a világba, olyanok, akik nem vallják Jézus Krisztus testben való eljövetelét” (2János 7).

János apostol idejében voltak, akik tagadták, hogy Jézus emberként jött a földre. Ők voltak a gnosztikusok. A 2János 7 ezt a hamis állítást cáfolja meg.

^ 3. bek. Bár sokan utalnak úgy Krisztus eljövetelére mint „második eljövetel” vagy „második advent”, ezek a kifejezések nem találhatóak meg a Bibliában.

^ 14. bek. Lásd: The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), 451., 470. o.

Lásd még

Mi Isten Királysága?

Megtudhatja, hogy miért magasabb rendű Isten Királysága minden földi kormányzatnál.

„Az utolsó napokban” élünk?

Arról olvashatsz, hogy amit a világban látunk, az azt bizonyítja, hogy a Biblia által megjövendölt „utolsó napokban” élünk.