Ugrás a tartalomra

Hogyan képzeljük el Krisztus eljövetelét?

Hogyan képzeljük el Krisztus eljövetelét?

A Biblia válasza

 A Szentírás sok helyen ír arról, hogy Krisztus el fog jönni, hogy megítélje az embereket. a Például a Máté 25:31–33-ban erről olvasunk:

 „Amikor pedig az Emberfia [Jézus Krisztus] eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja” (Újfordítású revideált Biblia).

 Ez az ítélet egy „nagy nyomorúság” idején lesz, melyhez fogható még nem volt az emberi történelemben. A nagy nyomorúság Armageddon háborújába fog torkollni (Máté 24:21; Jelenések 16:16). A szemléltetésben említett kecskék, Krisztus ellenségei „el fogják szenvedni az örök pusztulás bírói büntetését” (2Tesszalonika 1:9; Jelenések 19:11, 15). A juhok, vagyis a hűséges szolgái viszont „örök életre” számíthatnak majd (Máté 25:46).

Mikor jön el Krisztus?

 Jézus ezt mondta: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja” (Máté 24:36, 42; 25:13). Azonban beszélt egy összetett jelről, vagyis olyan eseményekről, melyek azonosítják az eljövetelét megelőző időszakot (Máté 24:3, 7–14; Lukács 21:10, 11).

Testben vagy szellemként jön el Krisztus?

 Jézus szellemként támadt fel, tehát szellemteremtményként fog eljönni, nem pedig fizikai testben (1Korintusz 15:45; 1Péter 3:18). Ezért mondta az apostolainak a halála előtti napon: „Egy kis idő még, és a világ nem lát engem többé” (János 14:19).

Elterjedt tévhitek Krisztus eljöveteléről

 Tévhit: Mivel a Biblia azt írja, hogy az emberek látni fogják, hogy Jézus eljön „az ég felhőin”, látható lesz az eljövetele (Máté 24:30).

 Tény: A Biblia a felhő kifejezést gyakran olyasmivel társítja, amit nem láthatunk (3Mózes 16:2; 4Mózes 11:25; 5Mózes 33:26). Például Isten ezt mondta Mózesnek: „eljövök hozzád sötét felhőben” (2Mózes 19:9). Mózes nem látta Istent a saját szemével. Ugyanígy, mi sem fogjuk szó szerint látni Krisztust, amikor eljön „az ég felhőin”, de érzékelni fogjuk.

 Tévhit: Szó szerint kell értenünk a Jelenések 1:7-et, ahol azt olvassuk, hogy „minden szem meglátja” Krisztust az eljövetelekor.

 Tény: A „szem” és a „lát” kifejezések görög megfelelőit a Biblia olykor „felismer” vagy „érzékel” értelemben használja, és nem a szó szerinti látásra utal velük (Máté 13:15; Lukács 19:42; Róma 15:21; Efézus 1:18). b A Biblia azt írja, hogy a feltámasztott Jézus „megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki nem. . . láthat” (1Timóteusz 6:16). Tehát azt, hogy „minden szem meglátja” őt, úgy kell értenünk, hogy minden ember fel fogja ismerni, hogy Jézus az, aki végrehajtja Isten ítéletét (Máté 24:30).

 Tévhit:2János 7 alapján Jézus testben jön el.

 Tény: Ebben a bibliaversben ez áll: „sok ámító ment ki a világba, olyanok, akik nem vallják Jézus Krisztus testben való eljövetelét” (2János 7).

 János apostol idejében voltak, akik tagadták, hogy Jézus emberként jött a földre. Ők voltak a gnosztikusok. A 2János 7 ezt a hamis állítást cáfolja meg.

a Bár sokan utalnak úgy Krisztus eljövetelére mint „második eljövetel” vagy „második advent”, ezek a kifejezések nem találhatóak meg a Bibliában.

b Lásd: The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), 451., 470. o.