Ugrás a tartalomra

Mi Armageddon háborúja?

Mi Armageddon háborúja?

A Biblia válasza

 Armageddon csatája az emberi kormányzatok és Isten közötti végső háború lesz. A kormányzatok és a támogatóik már most szembeszegülnek Istennel, hiszen nem hajlandók alárendelni magukat az uralmának (Zsoltárok 2:2). Armageddon háborúja megszünteti az emberi uralmat (Dániel 2:44).

 Az Armageddon kifejezés csak egyszer fordul elő a Bibliában, a Jelenések 16:16-ban. A Jelenések könyvében található prófécia rávilágít, hogy „a helyre, melyet héberül Har-Magedonnak”, vagyis Armageddonnak neveznek, egybegyűjtik „az egész lakott föld” királyait „a mindenható Isten nagy napjának háborújára” (Jelenések 16:14).

 Kik fognak harcolni Armageddonkor? Jézus Krisztus egy égi sereg élén győzelmet fog aratni Isten ellenségei felett (Jelenések 19:11–16, 19–21). Ezek közé az ellenségek közé tartoznak azok, akik nem hajlandók elismerni Isten hatalmát, és megvetik őt (Ezékiel 39:7).

 Egy szó szerinti helyen, a Közel-Keleten fogják megvívni Armageddon háborúját? Nem. Armageddon nem egy bizonyos területen fog lezajlani, hanem az egész földet érinti majd (Jeremiás 25:32–34; Ezékiel 39:17–20).

 Az Armageddon szó, melyet olykor „Har-Magedon”-nak (héberül Har Meghiddohnʹ) fordítanak, azt jelenti, hogy ’Megiddó hegye’. Megiddó egy város volt az ókori Izraelben. A történelem tanúsága szerint több döntő csatát is vívtak a közelében, melyek némelyike a Bibliában is le lett jegyezve (Bírák 5:19, 20; 2Királyok 9:27; 23:29). Ám az Armageddon kifejezés nem utalhat az ókori Megiddó környékére. Ott nincsen magas hegy, és még a szomszédos Jezréel völgye sem tudná befogadni mindazokat, akik majd hadba szállnak Isten ellen. Armageddon inkább arra a világhelyzetre utal, amikor is a nemzetek utoljára összefognak Isten uralma ellen.

 Milyen lesz Armageddon háborúja? Bár nem tudjuk, hogy Isten hogyan fogja felhasználni az erejét, ebben a csatában is rendelkezésére állnak olyan eszközök, melyeket a múltban felhasznált, például a jégeső, a földrengés, a vízáradat, a tűz és a kén, a villámlás, valamint a betegségek (Jób 38:22, 23; Ezékiel 38:19, 22; Habakuk 3:10, 11; Zakariás 14:12). A zűrzavarban Isten ellenségei egymást fogják ölni, de legvégül felismerik, hogy Isten harcol ellenük (Ezékiel 38:21, 23; Zakariás 14:13).

 Armageddonkor eljön a világ vége? A bolygónk nem fog megsemmisülni, hiszen a föld az emberiség örök otthona (Zsoltárok 37:29; 96:10; Prédikátor 1:4). Armageddon nem fogja elpusztítani az emberiséget, sőt ez a háború menti majd meg. Egy „nagy sokaság”, melyet Isten szolgái fognak alkotni, túléli Armageddont (Jelenések 7:9, 14; Zsoltárok 37:34).

 A Bibliában a „világ” szó sokszor a földre utal, de olykor az Istennek ellenszegülő gonosz emberi társadalmat kell értenünk alatta (1János 2:15–17). Ebben az értelemben Armageddon valóban „a világ végének” fog bizonyulni, ahogyan a Károli-fordítás fogalmaz a Máté 24:3-ban.

 Mikor jön el Armageddon? Amikor Jézus az úgynevezett „nagy nyomorúságról” beszélt, mely Armageddon csatájában éri el a csúcspontját, ezt mondta: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya” (Máté 24:21, 36). Azt azonban feltárja a Biblia, hogy Armageddon Jézus láthatatlan jelenlétének az idején fog bekövetkezni, mely 1914-ben vette kezdetét (Máté 24:37–39).