Róma 15:1–33

15  Nekünk azonban, akik erősek vagyunk, hordoznunk kell azok gyengeségeit, akik nem erősek,+ és nem járhatunk a magunk kedvében.+  Mindegyikünk járjon az embertársa kedvében, hogy építse őt.+  Hiszen Krisztus sem a maga kedvében járt,+ hanem, ahogy meg van írva: „engem értek* a téged gyalázók gyalázkodásai”.+  Mert mindazt, amit régebben megírtak, az oktatásunkra írták meg,+ hogy kitartásunk+ által és az Írásokból származó vigasztalás által reménységünk legyen.+  Isten pedig, aki segít kitartani, és vigasztalást nyújt, adja meg nektek, hogy ugyanolyan legyen a gondolkodásmódotok, mint amilyen Krisztus Jézusé volt,  hogy egységesen,+ egy emberként* dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját.  Fogadjátok hát szívesen egymást,+ mint ahogy Krisztus is szívesen fogadott titeket,+ az Isten dicsőségére.  Mert azt mondom nektek, hogy Krisztus a szolgája lett a körülmetélteknek,+ hogy bizonyítsa Isten szavahihetőségét, megerősítse az ősapáiknak tett ígéreteket,+  és hogy a nemzetek dicsőítsék Istent az irgalmasságáért+. Mint ahogy meg van írva: „Ezért foglak dicsőíteni a nemzetek között, és dicséreteket énekelek nevednek.”+ 10  És még így szól: „Örüljetek, ti nemzetek, a népével.”+ 11  És még ezt mondja: „Dicsérjétek Jehovát* mind, ti nemzetek, és dicsérje őt minden nép.”+ 12  Ézsaiás pedig ezt mondja: „Megjelenik Isai gyökere+, és eljön, hogy uralkodjon a nemzeteken.+ Benne reménykednek majd a nemzetek.”+ 13  A reménységet adó Isten adjon nektek nagy örömet és békét, amiért bíztok benne, hogy így a szent szellem erejével még jobban megerősödjön a reménységetek.+ 14  Én pedig, testvéreim, meg vagyok győződve róla, hogy titeket is a jóság jellemez, ismeretetek teljes, és inteni* tudjátok egymást. 15  Mindamellett néhány pontról nyíltabban írok nektek, hogy ismét emlékeztesselek rájuk benneteket a ki nem érdemelt kedvességnek köszönhetően, melyet Isten mutatott ki irántam, 16  hogy Krisztus Jézus szolgája* legyek a nemzeteknek+. Isten jó hírének szent munkájában foglalatoskodom,+ hogy ezek a nemzetek elfogadható áldozatnak számíthassanak, megszentelve szent szellemmel. 17  Krisztus Jézus követőjeként tehát van okom az örömre Isten szolgálatában. 18  Mert semmiről sem merek beszélni, csak arról, hogy mit tett Krisztus általam azért, hogy a nemzetek engedelmesek lehessenek. Ezt a szavaimmal és tetteimmel, 19  a jelek és csodák*+ erejével és Isten szellemének az erejével tette, úgyhogy Jeruzsálemtől egészen Illíriáig alaposan végeztem a munkámat, amint hirdettem a Krisztusról szóló jó hírt.+ 20  Így ki is tűztem célul, hogy nem ott hirdetem a jó hírt, ahol Krisztus nevét már ismertté tették, hogy ne más alapjára építsek, 21  hanem mint ahogy meg van írva: „Akiknek nem adtak hírt róla, meglátják majd, és akik nem hallottak róla, értenek majd.”+ 22  Ezért volt, hogy sokszor akartam ugyan, de nem tudtam elmenni hozzátok. 23  Most viszont ezeken a vidékeken már nincs olyan terület, ahol ne jártam volna, és sok* éve szeretnék elmenni hozzátok. 24  Ezért amikor Hispániába utazom, remélem, hogy találkozom veletek, és miután egy ideig élveztem a társaságotokat, elkísértek egy darabon odafelé. 25  Most azonban Jeruzsálembe készülök, hogy szolgáljak a szenteknek.+ 26  Mert a makedóniaiak és az akhájaiak szívesen adományoztak a javaikból a jeruzsálemi szentek között lévő szegényeknek.+ 27  Igaz, szívesen tették ezt, de egyben adósaik is voltak. Mert ha a nemzetek kaptak a jeruzsálemi szentek szellemi javaiból, tartoznak nekik azzal, hogy adnak nekik az anyagi javaikból.+ 28  Miután végeztem ezzel, és biztonságban eljuttattam hozzájuk ezt az adományt*, titeket útba ejtve elindulok Hispániába. 29  Ezenkívül tudom, hogy amikor elmegyek hozzátok, Krisztus gazdag áldásával fogok menni. 30  Buzdítalak pedig titeket, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által és a szeretet által, melyre a szellem indít, hogy velem együtt ti is buzgón imádkozzatok Istenhez értem,+ 31  hogy megmeneküljek+ a júdeai nem hívőktől, és hogy a Jeruzsálemért végzett szolgálatomat elfogadhatónak tartsák a szentek+. 32  Így Isten akaratából örömmel megyek hozzátok, és veletek együtt felüdülök. 33  A békét adó Isten legyen mindnyájatokkal!+ Ámen.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „rám hullottak”.
Szó szerint: „szájjal”.
Vagy: „oktatni”.
Vagy: „nyilvános szolgája”.
Vagy: „előjelek”.
Esetleg: „néhány”.
Szó szerint: „a gyümölcsöt”.

Jegyzetek

Multimédia