Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

2Mózes 20:12: „Tiszteld apádat és anyádat”

 „Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked” (2Mózes 20:12, Új világ fordítás). *

 „Becsüld meg apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!” (2Mózes 20:12, Biblia – Egyszerű fordítás).

A 2Mózes 20:12 jelentése

 Isten azt parancsolta az ókorban élt izraelitáknak, hogy tiszteljék a szüleiket. Egy ígéretet is fűzött ehhez a parancshoz, amivel még inkább engedelmességre sarkallta őket. Bár Isten Izraelnek adott törvénye, más néven a mózesi törvény, már nem vonatkozik a keresztényekre, Isten irányelvei nem változtak. A törvénye mögött meghúzódó alapelvek ma is érvényesek, és ezért fontosak a keresztényeknek (Kolosszé 3:20).

 A gyermekek – fiatalok és idősek egyaránt – többek között úgy tudják tisztelni a szüleiket, hogy engedelmeskednek nekik (3Mózes 19:3; Példabeszédek 1:8). Még ha a felnőtt gyermekeknek már van is saját családjuk, akkor is szeretettel törődnek a szüleikkel. Például gondoskodnak arról, hogy a szüleik még időskorukban se szenvedjenek hiányt semmiben, és ha kell, anyagilag is támogatják őket (Máté 15:4–6; 1Timóteusz 5:4, 8).

 Figyelemre méltó, hogy az izraelita gyermekeknek mind az apjukat, mind az anyjukat tisztelniük kellett. Ezzel elismerték, hogy az anyának fontos szerepe van a családban (Példabeszédek 6:20; 19:26). A gyermekeknek ma is így kell tenniük.

 De vannak kivételek, amikor nem kell betartani ezt a parancsot. Az izraelita gyermekeknek nem kellett engedelmeskedniük a szüleiknek vagy bárki másnak, ha ezzel engedetlenné váltak volna Istennel szemben (5Mózes 13:6–8). A keresztények ma is inkább Istennek engedelmeskednek mint uralkodónak, semmint embereknek (Cselekedetek 5:29).

 Isten az Izraelnek adott törvényében azt ígérte, hogy ha a gyermekek tisztelik a szüleiket, sokáig fognak élni, és jól fog menni a soruk azon a földön, melyet nekik adott (5Mózes 5:16). Így elkerülhették azt a büntetést, mely azokra a felnőtt gyermekekre várt, akik semmibe vették Isten törvényét, és fellázadtak a szüleik ellen (5Mózes 21:18–21). Az ezek mögött a törvények mögött levő alapelvek azóta sem változtak (Efézus 6:1–3). Legyünk akár fiatalok, akár idősek, számadással tartozunk a Teremtőnknek. Azok a gyermekek, akik engedelmeskednek neki és a szüleiknek, az ígéretéhez hűen sokáig élhetnek. Sőt, örök életben reménykedhetnek (1Timóteusz 4:8; 6:18, 19).

A 2Mózes 20:12 szövegkörnyezete

 A 2Mózes 20:12-ben található parancs különleges helyen szerepel a tízparancsolatban (2Mózes 20:1–17). Az ezt megelőző parancsok azt részletezik, hogy milyen kötelezettségeik voltak az izraelitáknak Isten felé, például hogy csak őt imádhatták. Az ezt követő parancsok pedig arról szólnak, hogy milyen kötelezettségeik voltak az emberek felé, például hűségesnek kellett lenniük a házastársukhoz, és nem volt szabad lopniuk. Tehát a „tiszteld apádat és anyádat” parancs egy gördülékeny átvezetés a törvények e két csoportja között.

Olvasd el a Mózes második könyvének 20. fejezetét, és nézd meg a hozzá tartozó lábjegyzeteket és keresztutalásokat.

^ A Biblia szerint Isten neve Jehova.