Ugrás a tartalomra

„Tiszteld apádat és anyádat” – Mit jelent ez pontosan?

„Tiszteld apádat és anyádat” – Mit jelent ez pontosan?

A Biblia válasza

 A Bibliában többször is olvashatjuk a „tiszteld apádat és anyádat” parancsolatot (2Mózes 20:12; 5Mózes 5:16; Máté 15:4; Efézus 6:2, 3). Mit foglal ez magában?

  1.   Értékeld őket! Legyél hálás azért, amit érted tesznek! Mutasd ki az értékelésed a vezetésükért! (Példabeszédek 7:1, 2; 23:26). A Biblia arra ösztönöz, hogy legyünk büszkék a szüleinkre, hiszen ahogy mondja is, a szülők a gyermekek „ékessége” (Példabeszédek 17:6).

  2.   Fogadd el a tekintélyüket! Amíg fiatal vagy, azzal tudsz tiszteletet adni a szüleidnek, ha elismered az Istentől kapott szülői szerepüket. A Kolosszé 3:20 ezt mondja: „engedelmeskedjetek mindenben a szüleiteknek, mert ez igen kedves az Úrban.” Még a fiatal Jézus is készséggel alárendelte magát a szüleinek (Lukács 2:51).

  3.   Bánj velük tisztelettel! (3Mózes 19:3; Héberek 12:9). Ez sokszor abban mutatkozik meg, hogy mit mondasz, és hogyan mondod. Igaz, néha a szülők tesznek olyan dolgokat, ami miatt nehezebb lehet tisztelni őket. De a gyerekeknek még ilyenkor sem szabad tiszteletlenül beszélniük vagy viselkedniük velük (Példabeszédek 30:17). A Biblia azt tanítja, hogy ha valaki sértően beszél a szüleivel, az súlyos bűnt követ el (Máté 15:4).

  4.   Gondoskodj róluk! Az idősödő szüleidnek gyakorlati segítségre lehet szükségük. Tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy gondoskodni tudj a szükségleteikről! (1Timóteusz 5:4, 8). Például Jézus, röviddel a halála előtt gondoskodott arról, hogy ki törődjön az édesanyjával (János 19:25–27).

Tévhitek a szülői tiszteletről

 Tévhit: Akkor tiszteled igazán a szüleidet, ha engeded, hogy ők irányítsák a házasságodat.

 Tény: A Biblia szerint a házassági kötelék minden más családi kapcsolatnál fontosabb. Az 1Mózes 2:24 ezt mondja: „a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és egy testté lesznek” (Máté 19:4, 5). Persze a házaspárok nagy hasznot meríthetnek a szüleik vagy a rokonaik tanácsaiból (Példabeszédek 23:22). Azonban a házaspároknak meg kell határozniuk, hogy milyen mértékben vonják be a házasságukba a rokonaikat (Máté 19:6).

 Tévhit: A szüleidnek korlátlan hatalmuk van.

 Tény: Az igaz, hogy a szülők Istentől kapták a hatalmukat, de az emberek hatalma korlátozott, sohasem lehet nagyobb, mint Istené. Például, amikor a legfelsőbb bíróság megparancsolta Jézus apostolainak, hogy ne engedelmeskedjenek Jehovának, ők így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek” (Cselekedetek 5:27–29). Ehhez hasonlóan, a gyermekek „az Úrral egységben” engedelmeskednek a szüleiknek, vagyis addig, amíg a kéréseik összhangban vannak Isten törvényeivel (Efézus 6:1).

 Tévhit: Mindenképpen követned kell a szüleid vallását.

 Tény: A Biblia arra ösztönöz, hogy mindig vizsgáljuk meg, hogy amiben hiszünk, az valóban az igazság-e (Cselekedetek 17:11; 1János 4:1). Aki így tesz, végül lehet, hogy nem a szülei vallását választja. A Biblia több olyan hűséges emberről is beszél, akik nem követték a szüleik vallását, mint például Ábrahám, Ruth és Pál apostol (Józsué 24:2, 14, 15; Ruth 1:15, 16; Galácia 1:14–16, 22–24).

 Tévhit: Ragaszkodnod kell az ősök imádatának hagyományaihoz.

 Tény: A Biblia ezt írja: „Jehovát, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot” (Lukács 4:8). Az ősök imádatával megsértjük Istent. Továbbá a Biblia szerint „a halottak semmit sem tudnak”. Nem tudják fogadni a tiszteletünket, és nem tudnak sem segíteni, sem ártani az élőknek (Prédikátor 9:5, 10; Ézsaiás 8:19).