Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Jeremiás 29:11: „én jól tudom, mit tervezek a számotokra”

Jeremiás 29:11: „én jól tudom, mit tervezek a számotokra”

 „Én jól tudom, hogy mi a szándékom veletek – ez Jehova a kijelentése. – Azt akarom, hogy békében legyetek, és ne érjen csapás benneteket. Jövőt és reménységet akarok adni nektek” (Jeremiás 29:11, Új világ fordítás).

 „Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra – mondja az Örökkévaló –, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok” (Jeremiás 29:11, Biblia – Egyszerű fordítás).

A Jeremiás 29:11 jelentése

 Jehova Isten azt ígérte az imádóinak, hogy egy békés jövőt fog adni nekik. Bár ezeket a szavakat a múltban élt szolgáinak mondta, még ma is jól tükrözik a gondolatait. Ő „a reménységet adó Isten” (Róma 15:13). Azért íratott le ilyen ígéreteket a Bibliában, hogy „reménységünk legyen” egy jobb jövőre (Róma 15:4).

A Jeremiás 29:11 szövegkörnyezete

 Ezek a szavak abban a levélben szerepeltek, melyet azoknak az izraelitáknak küldtek Babilonba, akiket Jeruzsálemből száműztek oda (Jeremiás 29:1). b Isten azt mondta a száműzötteknek, hogy hosszú ideig lesznek fogságban, és ezért építsenek házakat, ültessenek kerteket, és alapítsanak családot (Jeremiás 29:4–9). De hozzátette: „Mihelyt eltelik Babilonban 70 év, rátok fordítom figyelmemet, és teljesítem ígéretemet: visszahozlak benneteket [Jeruzsálembe]” (Jeremiás 29:10). Isten tehát biztosította őket, hogy nem fog megfeledkezni róluk, és hogy valóra fog válni az a reményük, hogy hazatérjenek (Jeremiás 31:16, 17).

 Isten állta a szavát. Ahogy megjövendölte, Babilont legyőzte a perzsa Círusz király (Ézsaiás 45:1, 2; Jeremiás 51:30–32). Ezt követően Círusz megengedte a zsidóknak, hogy visszatérjenek a hazájukba. 70 évnyi fogság után ismét Jeruzsálemben lehettek! (2Krónikák 36:20–23; Ezsdrás 3:1).

 A Jeremiás 29:11-ben található ígéret beteljesedése biztosíték arra, hogy Isten jövőre vonatkozó ígéretei is valóra válnak. Ezek közé tartozik az, hogy az egész földön béke lesz Isten királyságának köszönhetően, melynek élén Krisztus Jézus áll (Zsoltárok 37:10, 11, 29; Ézsaiás 55:11; Máté 6:10).

Téves elképzelések a Jeremiás 29:11-gyel kapcsolatban

 Téves elképzelés: Istennek konkrét terve van minden egyes emberrel.

 Tény: Isten engedi, hogy mindenki maga döntse el, hogy mit kezd az életével. A Jeremiás 29:11-ben található szavait a Babilonban levő izraelitákhoz mint csoporthoz intézte, és azt akarta, hogy ennek a csoportnak békés jövője legyen (Jeremiás 29:4). Ám Isten hagyta, hogy minden személy eldönthesse, hogy szeretne-e részesülni ebben az áldásban (5Mózes 30:19, 20; Jeremiás 29:32). Akik úgy döntöttek, hogy keresik Istent, őszinte szívből imádkoztak hozzá (Jeremiás 29:12, 13).

 Téves elképzelés: Isten gazdagsággal áldja meg az imádóit.

 Tény: A Jeremiás 29:11-ben szereplő héber szó, melyet néhány bibliafordítás úgy ad vissza, hogy „felvirágzás”, azt jelenti, hogy ’béke’, ’egészség’ és ’jólét’. A szövegkörnyezet fényében Isten nem gazdagságot ígért a száműzetésben levő izraelitáknak, hanem békét és jó életet. A nép továbbra is fennmarad, és egy nap visszatér Jeruzsálembe (Jeremiás 29:4–10).

Olvasd el a Jeremiás könyvének 29. fejezetét, és nézd meg a hozzá tartozó lábjegyzeteket és keresztutalásokat.

a Isten neve Jehova (Zsoltárok 83:18).

b A Jeremiás 29:11-ről egy forrásmű ezt írja: „Nehéz lenne ennél szebb ígéretet találni a Szentírásban, amelyben Jahve [Jehova] a gyengéd könyörületét fejezi ki ezek iránt a száműzöttek iránt, és valódi alapot ad nekik a reményre és a bizakodásra” (The Expositor’s Bible Commentary, 7. kötet, 360. oldal).