Nou ankouraje w ale nan paj akèy la, oswa sèvi ak lyen ki pi ba yo.