Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Ginatarget ang mga Biktima

Kon Paano Ginatarget ang mga Biktima

 Kon Paano Ginatarget ang mga Biktima

Si Monika bag-o lang makatapos sa pag-eskwela sang naghanas sia subong isa ka klerk sa legal nga propesyon. Abi ni Monika mahapos lang ang magtrabaho pagkatapos sang pag-eskwela.

Si Horst isa ka doktor nga nagaedad sing mga treintahon. May asawa sia kag mga anak, kag may patimaan nga makilal-an sia kag makatigayon sing daku nga kinitaan.

Si Monika kag si Horst nangin mga biktima sang pagpanggamo.

ANG halimbawa nanday Monika kag Horst nagatudlo sa aton sing isa ka hamili nga leksion: Indi madali mapaktan kon sin-o ang hingabuton sa ulubrahan. Huo, ang bisan sin-o nga may bisan ano man nga trabaho mahimo mangin target sang pagpanggamo. Kon amo, paano mo maamligan ang imo kaugalingon? Ang sabat nasandig sa pagtuon kon paano mo mapaluntad ang kalinungan sa  ulubrahan, bisan pa upod sa mabudlay nga mga katrabaho.

Pagpakigbagay sa Trabaho

Para sa madamo, ang pagtrabaho nagakinahanglan sang pagpakigbagay sa isa ka grupo sang mga katrabaho kag pagbuligay subong isa ka grupo. Kon ang mga magkatrabaho nagahangpanay, ang trabaho wala sing problema. Kon wala sila nagahangpanay, ang trabaho maapektuhan kag daku ang katalagman nga gamuhon.

Ano ang makatublag sa malinong nga pagtrabaho sang isa ka grupo sang mga manugpangabudlay? Una, ang masunson nga pagbaylo sang mga manugpangabudlay. Sa sini nga kahimtangan, mabudlay magpalambo sing pag-abyanay. Dugang pa, ang bag-o nga mga katrabaho indi pamilyar sa rutina sang trabaho, amo nga nagahinay ang trabaho sang tanan. Kon ang trabaho nagadamo, ang grupo masunson nga ginahul-an.

Dugang pa, kon ang grupo wala sing maathag nga mga tulumuron, indi mabatyagan ang paghiusa. Mahimo ini matabo, halimbawa, kon ang kulang-sing-kompiansa nga boss magahinguyang sing mas madamo nga tion sa pagdepensa sang iya posisyon sangsa pagpanguna sa trabaho. Mahimo pa gani niya pasampukon ang mga nagatrabaho agod mahuptan ang iya posisyon. Ang malain pa, mahimo nga indi maayo ang iya pag-organisar sa grupo amo nga indi mahangpan sang mga nagatrabaho kon ano gid ang ila mga responsabilidad. Halimbawa, magautwas ang di-paghangpanay kon ang duha ka empleyado lunsay nagahunahuna nga responsabilidad nila ang pagpirma sa mga invoice.

Sa sini nga kahimtangan, mangin mabudlay ang pagpakigkomunikar kag ang nasaklaw nga mga balatyagon masami nga indi mahusay. Nagapangibabaw ang kahisa, kag ang mga nagatrabaho nagapaindisanay agod paboran sang boss. Ang magagmay nga mga di-paghangpanay ginatamod subong daku nga mga insulto. Kon sa aton pa, ang magagmay nga mga problema ginapadaku. Bangod sini, posible nga mahanabo ang pagpanggamo.

Pagpili sa Isa ka Target

Sa sulod sang isa ka panag-on sang tion, ang isa ka empleyado mahimo mapilian subong target. Sin-o ang mahimo nga targeton? Ayhan ang isa nga tuhay gid sa iban. Halimbawa, ang nagaisahanon nga lalaki sa grupo sang mga babayi ukon ang nagaisahanon nga babayi sa grupo sang mga lalaki. Ang tawo nga may kompiansa mahimo tamdon nga masupog, samtang ang isa nga hipuson mahimo tamdon nga maila. Ang posible nga biktima mahimo man nga tuhay bangod mas magulang sia ukon mas bataon sia sangsa iban ukon mas kalipikado sia para sa trabaho.

Bisan sin-o man ang mahimo nga targeton, ang mga katrabaho “mangin di-mainayuhon kag matinaastaason sa ila napili nga biktima kag gani nagabatyag sing kaumpawan gikan sa ila kaugalingon nga kahuol,” report sang Aleman nga medikal nga balasahon nga mta. Ang mga panikasog sang target nga husayon ang problema indi madinalag-on kag mahimo magpalala pa sini. Samtang ang pagpamahog nangin mas masunson kag sistematiko, ang target labi nga magabatyag nga nagaisahanon. Sa sini nga punto, mahimo nga indi na maagwanta sang biktima ini nga kahimtangan.

Matuod, ang ulubrahan pirme ginakabig nga isa ka posible nga duog nga tratahon sing malain sang iban. Apang madumduman pa sang madamo ang tion nga ang mga magkatrabaho daw mas handa nga magbuligay. Ang organisado nga pagpanggamo malaka lang nagakatabo. Apang sa sulod sang mga tinuig nagsiling ang isa ka doktor nga nagaluntad ang “nagaluya nga espiritu sang paghiusa kag lapnag nga pagkadula sang pagbatyag sing kahuya.” Ang mga tawo karon wala na sing pasunaid tuhoy sa pagpakig-away sa trabaho.

Busa, ang tanan nga nagatrabaho interesado gid sa sabat sa mga pamangkot: Mahimo bala malikawan ang pagpanggamo? Paano mapaluntad ang kalinungan sa ulubrahan?

[Retrato sa pahina 6]

Ang tulumuron sang pagpanggamo amo ang paghimo sa biktima sini nga isa ka sinikway