Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  August 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Reireinia Aomata te Koaua

Reireinia Aomata te Koaua

Ni moa man Tebetembwa ao e nangi rin n Te Boki n Reirei ae Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita, aron te maroro ae boou ae atuna “Reireinia Aomata te Koaua.” Tiara boni katuruturuan te koaua teuana ae bebete man te Baibara, ni kabonganaan te titiraki teuana ao te kibu.

Ngkana ti noria bwa e kan ongora, ti kona ni kaingaingaa nanona imwain rokora are imwina n arora ni katuka te boki teuana, ke ni kaota te taamnei teuana man te jw.org. Ti riai ni kataia n okiria imwin tabebong n reita ara maroro are mai mwaina. Aron te maroro ae boou aei ao aia reirei kaain te kuura a na boto i aoni kabwarabwaraani mwakoro n te aro ae kimototo n te boki ae Tera Reireiara Man te Baibara? Ti kona n nori iai titiraki riki tabeua ma kiibu ake a na buokira ni manga okira te aomata, ke ni kaira te reirei ni kabongana tii te Baibara.

Tii teaina te kawai ae tiki nakon te maiu. (Mt 7:13, 14) Kioina ngkai ti maroro ma aomata aika kakaokoro aia Aro ao rikiaia, ti riai ni kaotii koaua man te Baibara ake e na anai nanoia n tatabemania nako. (1Ti 2:4) Ngkana ti a taneiai riki ma reirei n te Baibara aika kakaokoro ao e a rikirake riki rabakaura ni “kabwarabwaraa taekan te koaua n te aro ae eti,” e na rikirake riki kimwareireira, ao n uaana ara angareirei nakoia aomata.2Ti 2:15.