Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Timoteo 2:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tataro ibukia aomata nako (1-7)

    • Tii temanna te Atua ao tii temanna te tia raoi (5)

    • Te kaboomwi ibukia aomata nako (6)

  • Kaetieti ibukia mwaane ao aine (8-15)

    • Kunnikaingkami n te aro ae riai (9, 10)

2  Mangaia ae I kaumaki moa bwa e riai ni karaoaki te kakorakora n tataro ni bubutii, te tataro, te bubutii ibukia aomata, ao te katituaraoi, ibukia aeka n aomata nako,  ibukia ueea, ma ake a kakannato* ni kabane,+ bwa ti aonga ni maiu i nanon te rau ma te mweraoi ma ni maiuakina raoi tangiran te Atua ao te wanawana.+  E raoiroi aei ao e riai i matan ara tia Kamaiu ae te Atua,+  are e kantaningaiia aeka n aomata nako bwa a na kamaiuaki,+ ma ni karekea te atatai ae eti ibukin te koaua.  Bwa tii temanna te Atua,+ ao tii temanna te tia raoi+ i marenan te Atua ma aomata,+ ae te aomata ae Kristo Iesu,+  are e anga ngaia bwa te kaboomwi* ibukia aomata nako*+—e na kaotiotaki taekan aei n taina ae riai.  I mwiokoaki bwa te tia uarongorongo ao te abotoro+ ibukini karaoan te kaotioti anne,+ ae te tia angareirei ni kaineti ma te onimaki ao te koaua nakoia natannaomata+ aika tiaki I-Iutaia. I taekina te koaua ao I aki kewe.  Mangaia ae I tangiria bwa a na tatataro mwaane n taabo nako ike kam botaki iai, ao n arori baia aika itiaki+ n akea te un+ ma te kauntaeka.+  N aron naba anne, a riai aine ni katamaroaia ni kunnikai aika tau, n te aro ae riai ma te iangoraoi,* ao tiaki ni birakin te irannatu n te aro ae raka, ke n te koora ke ni moomi ke n te kunnikai ae rangi ni bobuaka,+ 10  ma a na katamaroaia ni mwakuri aika raraoi n te aro ae boraoi ma aroia aine aika taku bwa a karinea te Atua.+ 11  Ke e reireinna te aine ni kainabwabu* ma te aantaeka ae kororaoi.+ 12  I aki kariaia bwa e na angareirei te aine, ke e na taua taekan te mwaane, ma e na teimatoa ni kainabwabu.*+ 13  Bwa e karaoaki moa Atam ao imwina Ewa.+ 14  Ao tiaki naba Atam are mwamwanaaki ma bon te aine are mwamwanaaki+ ao e reke n te bure. 15  Ma e ngae n anne, e na kamanoaki te aine ni bungiakin natina,+ ngkana e teimatoa i nanon te onimaki ao te tangira ao katabuana ma te iangoraoi.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ake iai nakoaia ni kairiri.”
E kaineti nakon te boo ae e na kabwakaaki ae e na boraoi raoi ma te baere bua.
Ke, “aeka n aomata nako.”
Ke, “te wanawana; te ataibwai.”
Ke, “aki kakarongoa; rau.”
Ke, “teimatoa n rau; teimatoa n aki kakarongoa.”
Ke, “te wanawana; te ataibwai.”