Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  August 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Buokaia Ake A Reirei n te Baibara n Rikirake Nakon te Katabu ao te Bwabetito

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Buokaia Ake A Reirei n te Baibara n Rikirake Nakon te Katabu ao te Bwabetito

BUKINI KAKAWAKINA: A riai naake a reirei n te Baibara ni katabui maiuia ao ni bwabetitoaki bwa a aonga ni kakukureia Iehova. (1Be 3:21) E na reke irouia naake a maiuakina aia katabu kamanoaia mairoun te Atua. (TA 91:1, 2) Te katabu ni Kristian bon nakon Iehova, ao tiaki te aomata temanna, te mwakuri teuana, ke te botaki teuana. Ngaia are a riai ake a reirei n te Baibara ni karikirakea tangiran te Atua ao aia kakaitau nakoina.Ro 14:7, 8.

ARONI KARAOANA:

  • N tain te reirei, maroroakinna bwa tera ae kaotaki ibukin Iehova n te rongorongo anne. Katuruturua kakawakin te wareware n te Baibara ni katoabong, ao te tataro nakon Iehova “n aki toki.”1Te 5:17; Iak 4:8

  • Kaungaa ane ko reirei ma ngaia bwa e na katea tiana ae te katabu ao te bwabetito. Buokia naba bwa e na roko n tiana ake imwain anne, n aron te kaekaeka n taini bobotaki, ke te uarongorongo nakoia kaain rarikina ao raona ni mwakuri. Uringnga are e aki kairoroa temanna Iehova bwa e na beku irouna. Te katabu bon ana motinnano temanna ma temanna.TTK 30:19, 20

  • Kaungaa ane ko reirei ma ngaia bwa e na karaoi bitaki bwa e aonga ni kakukureia Iehova ao n tau ni bwabetito. (TNR 27:11) E bae ni kainnanoa te ibuobuoki ae reitinako bwa e aonga ni kaaki te aroaro nikawai ao ni karina te aroaro ae boou, ngkana tao iai anuana ke arona ake e kangaanga ni bitii. (Ebt 4:22-24) Kaotii nakoina kaongora aika karinanaki n te Taua-n-Tantani ae “E Bitii Maiuia Aomata te Baibara.”

  • Karakina nakoina kimwareireim ngkai ko beku iroun Iehova.It 48:17, 18