Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  August 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Te Mwakuri ae Okoro ae Tibwatibwaan Te Taua-n-Tantani n Tebetembwa

Te Mwakuri ae Okoro ae Tibwatibwaan Te Taua-n-Tantani n Tebetembwa

A kainnanoa kabebeteaia aomata ni katobibia te aonnaba. (TM 4:1) N te namwakaina ae Tebetembwa, ti na kakorakoraira riki n tibwaa Te Taua-n-Tantani, ae e na maroroakinaki iai te kabebetenano. Karababaanako tibwatibwaan te maekatin aei. Ma ibukina bwa ti kani maroro raoi ma aomata ni kabebeteia, ti na aki katuka te maekatin n auti aika akea kaaia.

AM TAEKA

“Ti bane ni kainnanoa kabebeteara n tabetai. E na reke ia? [Wareka 2 I-Korinto 1:3, 4.] E maroroakinaki n Te Taua-n-Tantani aei aron te Atua ni kabebeteira.”

Ngkana e kan ongora te aomata ao e butimwaea te maekatin, . . .

KAOTA TE TAAMNEI AE E AERA NGKAI E RAOIROI TE REIREI N TE BAIBARA?

Imwina, tuanga te aomata ngkana e kan reirei n te Baibara.

KAREKEA ANGANI MANGA OKIRANA

Katea te titiraki ae ko na kaekaa ngkana ko a manga oki, n aron ae “E aera ngkai e tuai ni katoka te rawawata te Atua?