Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Kirje hallintoelimeltä

Kirje hallintoelimeltä

Rakas lukija

Me Jehovan palvojat rakastamme hänen Sanaansa Raamattua. Olemme vakuuttuneita siitä, että se kuvailee historian tapahtumia todenmukaisesti ja antaa luotettavia ohjeita elämää varten. Raamattu kertoo myös Jehovan lämpimästä rakkaudesta ihmisperhettä kohtaan. (Psalmit 119:105; Luukas 1:3; 1. Johanneksen kirje 4:19.) Toivomme hartaasti, että muutkin oppisivat Jumalan sanan kallisarvoiset totuudet. Siksi me hallintoelimessä olemme iloisia siitä, että voimme julkaista tämän uuden kirjan Opitaan Raamatusta! Haluamme kertoa sinulle jotakin tästä kirjasta.

Tämä kirja on suunniteltu etupäässä lapsille. Sen avulla voidaan kuitenkin opettaa myös aikuisia, jotka haluavat tutustua Raamattuun. Oikeastaan jokainen meistä hyötyy Raamatun opetusten kertaamisesta – onhan Raamattu tarkoitettu kaikille ihmisille. Sen opetusten ansiosta ihminen voi olla onnellinen.

Tämä kirja kertoo ihmisperheen historian aina luomisesta saakka. Raamatun kertomukset on pyritty esittämään selvästi ja yksinkertaisesti ja yleensä aikajärjestyksessä.

Kirjassa ei pelkästään selosteta tapahtumien kulkua. Tekstin ja kuvituksen on tarkoitus herättää kertomukset eloon ja auttaa lukijaa eläytymään Raamatun ajan ihmisten tunteisiin.

Tämä julkaisu auttaa lukijaa näkemään, että Raamattu on kirja ihmisistä – sellaisista, jotka tottelivat Jehovaa, ja sellaisista, jotka eivät totelleet. Kertomukset kannustavat lukijaa miettimään, mitä noiden ihmisten esimerkistä voi oppia. (Roomalaisille 15:4; 1. Korinttilaisille 10:6.) Kirja on jaettu 14 jaksoon. Kunkin jakson alussa on tiivistelmä sen tärkeistä opetuksista.

Jos olet isä tai äiti, voisit lukea lapsesi kanssa aina yhden luvun ja sitten keskustella siihen liittyvistä kuvista. Sen jälkeen voisitte lukea yhdessä Raamatusta ne osuudet, joihin kertomus pohjautuu. Auta lastasi näkemään, että kertomukset tosiaan perustuvat Raamattuun. Kirjaa voidaan käydä läpi samaan tapaan myös silloin, kun jotakuta aikuista autetaan saamaan yleiskuva Raamatun sisällöstä.

Toivomme, että tämä kirja auttaa kaikenikäisiä vilpittömiä ihmisiä perehtymään Raamattuun ja soveltamaan sen opetuksia omaan elämäänsä. Silloin hekin voivat alkaa palvoa Jumalaa ja tulla osaksi hänen perhettään.

Veljenne

Jehovan todistajien hallintoelin