Siirry sisältöön

Mikä on Jehovan todistajien hallintoelin?

Mikä on Jehovan todistajien hallintoelin?

 Hallintoelin on pieni ryhmä kypsiä kristittyjä, jotka ohjaavat Jehovan todistajien maailmanlaajuista toimintaa. Heillä on kaksitahoinen tehtävä:

 •   He valvovat raamatullisen opetuksen valmistamista. Tätä opetusta annetaan Jehovan todistajien julkaisujen, kokousten ja koulujen välityksellä. (Luukas 12:42.)

 •   He ohjaavat Jehovan todistajien maailmanlaajuista työtä. Tähän sisältyy se, että he johtavat saarnaamistyötä ja huolehtivat siitä, että lahjoitusvaroja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

 Hallintoelin seuraa ensimmäisen vuosisadan ”apostolien ja vanhinten” esimerkkiä, jotka tekivät tärkeitä ratkaisuja Jerusalemissa koko kristillisen seurakunnan puolesta (Apostolien teot 15:2). Aivan kuten nuo uskolliset miehet eivät olleet seurakunnan johtajia, hallintoelimen jäsenetkään eivät ole järjestömme johtajia. He etsivät opastusta Raamatusta ja tunnustavat, että Jehova Jumala on nimittänyt seurakunnan pääksi Jeesuksen Kristuksen (1. Korinttilaisille 11:3; Efesolaisille 5:23).

Ketkä kuuluvat hallintoelimeen?

 Hallintoelimeen kuuluvat Kenneth Cook, Gage Fleegle, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane ja Jeffrey Winder. He palvelevat päätoimistossamme Warwickissa New Yorkissa.

Miten hallintoelin on organisoitu?

 Hallintoelin on järjestetty kuudeksi komiteaksi, jotka ovat vastuussa työmme eri osa-alueista. Jokainen hallintoelimen jäsen palvelee yhdessä tai useammassa näistä komiteoista.

 •   Koordinaattorien komitea: Komitea valvoo lakiasioita ja ryhtyy toimiin, jos Jehovan todistajia vainotaan uskonkäsitystensä vuoksi, jos sattuu katastrofeja tai jos jokin muu todistajiin vaikuttava asia vaatii huomiota.

 •   Henkilökuntakomitea: Komitea valvoo järjestelyjä, jotka koskevat Betel-perheen jäseniä.

 •   Kustannuskomitea: Komitea vastaa raamatullisen kirjallisuuden tuottamisesta ja lähettämisestä ja valvoo kokouspaikkojen, käännöstoimistojen ja haaratoimistotilojen rakentamista.

 •   Palveluskomitea: Komitea valvoo ”valtakunnan hyvän uutisen” saarnaamistyötä (Matteus 24:14).

 •   Opetuskomitea: Komitea vastaa hengellisestä opetuksesta, jota saadaan kokousten, koulujen, äänitteiden ja videoiden välityksellä.

 •   Kirjoituskomitea: Komitea huolehtii painetussa ja sähköisessä muodossa julkaistavan hengellisen ravinnon valmistamisesta ja valvoo käännöstyötä.

 Sen lisäksi että hallintoelimen jäsenet toimivat näissä komiteoissa, he kokoontuvat joka viikko keskustelemaan järjestön tarpeista. Kokouksissaan he tarkastelevat Raamatun kirjoituksia ja mukautuvat pyhän hengen ohjaukseen. Näin he pyrkivät tekemään yksimielisiä päätöksiä (Apostolien teot 15:25).

Keitä ovat hallintoelimen avustajat?

 Avustajat ovat luotettavia kristittyjä, jotka auttavat hallintoelimen eri komiteoita (1. Korinttilaisille 4:2). He ovat kyvykkäitä, ja heillä on kokemusta siitä työstä, johon heidät on määrätty. He myös osallistuvat komitean viikoittaisiin kokouksiin. Vaikka nämä avustajat eivät osallistu päätöksentekoon, he antavat hyödyllisiä neuvoja ja taustatietoja. He myös panevat täytäntöön komitean tekemät ratkaisut ja seuraavat niiden toteutumista ja tuloksia. Avustajat voivat myös saada hallintoelimeltä tehtäväksi vierailla veljiemme ja sisartemme luona eri puolilla maailmaa tai esittää ohjelmanosia eri tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi vuosikokouksissa tai Gilead-koulun päättäjäisissä.

LUETTELO AVUSTAJISTA

Komitea

Nimi

Koordinaattorien komitea

 • Ekrann, John

 • Gillies, Paul

 • Snyder, Troy

Henkilökuntakomitea

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Walls, Ralph

Kustannuskomitea

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

Palveluskomitea

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Georges, Betty

 • Griffin, Anthony

 • Hyatt, Seth

 • Jedele, Jody

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar

 • Smith, Jonathan

 • Turner, William

 • Weaver, Leon

Opetuskomitea

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

Kirjoituskomitea

 • Ahladis, Nicholas

 • Christensen, Per

 • Ciranko, Robert

 • Godburn, Kenneth

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Martin, Clive

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus