Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

LUKU 80

Jeesus valitsee 12 apostolia

Jeesus valitsee 12 apostolia

Kun Jeesus oli tehnyt saarnaamistyötä noin puolentoista vuoden ajan, hänen edessään oli tärkeä päätös. Ketkä hän valitsisi läheisiksi työtovereikseen? Keitä hän alkaisi valmentaa, niin että he voisivat myöhemmin johtaa kristillistä seurakuntaa? Jeesus halusi Jehovalta viisautta päätöksen tekemiseen. Niinpä hän meni eräälle vuorelle, missä hän sai olla yksikseen, ja rukoili siellä Jehovaa koko yön. Aamulla hän sitten valitsi opetuslastensa joukosta 12 apostolia. Tiedätkö heidän nimensä? He olivat Pietari, Andreas, Jaakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Tuomas, Matteus, Alfeuksen poika Jaakob, Taddeus, Simon ja Juudas Iskariot.

Andreas, Pietari, Filippus, Jaakob

Apostolit kulkivat Jeesuksen mukana. Jeesus valmensi heitä ja lähetti heidät sitten saarnaamaan. He saivat Jehovalta voimaa ajaa ihmisistä ulos demoneja ja parantaa sairaita.

Johannes, Matteus, Bartolomeus, Tuomas

Apostoleista tuli Jeesuksen hyviä ystäviä, ja hän luotti heihin. Fariseukset taas eivät pitäneet apostoleja minään, koska he eivät olleet käyneet kouluja vaan olivat aivan tavallisia ihmisiä. He saivat kuitenkin opetusta Jeesukselta. Apostolit olivat mukana Jeesuksen elämän merkittävissä tapahtumissa. He olivat Jeesuksen seurassa esimerkiksi ennen hänen kuolemaansa ja sen jälkeen kun hän oli saanut ylösnousemuksen. Suurin osa apostoleista oli kotoisin Galileasta niin kuin Jeesuskin. Jotkut heistä olivat naimisissa.

Jaakob Alfeuksen poika, Juudas Iskariot, Taddeus, Simon

Apostoleilla oli omat puutteensa, ja he tekivät virheitä. Joskus he puhuivat ajattelemattomasti tai tekivät huonoja ratkaisuja. Toisinaan he menettivät malttinsa ja jopa riitelivät siitä, kuka heistä oli kaikkein tärkein. Mutta pohjimmiltaan he olivat hyviä ihmisiä, jotka rakastivat Jehovaa. Heistä tulisi Jeesuksen kuoleman jälkeen kristillisen seurakunnan tukipilareita.

”Olen sanonut teitä ystäviksi, koska olen kertonut teille kaiken, minkä olen kuullut Isältäni.” (Johannes 15:15)