Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 ÕPETA OMA LAPSI

Mida Jeesus Kristus praegu teeb?

Mida Jeesus Kristus praegu teeb?

Detsembris võib kõikjal maailmas näha pilte või kujusid vastsündinud Jeesusest. Ta lamab sõimes ehk suures kastis, kus hoitakse loomatoiduks heina. Ent kas meil tuleks mõelda Jeesusest ainult kui vastsündinust?  * Arutame, mida Jeesus praegu teeb. Me saame selle kohta teada midagi olulist, kui loeme, mis juhtus ühel ööl karjastega Petlemma lähistel.

Järsku näevad karjased üht inglit. Ta ütleb neile: „Teile sündis täna Taaveti linnas Päästja, kes on Isand Kristus.” Ingel lisab, et nad leiavad Jeesuse, „kes on mähitud mähkmetesse ja lamab sõimes”. Kohe pärast seda ilmub palju teisigi ingleid, kes hakkavad kõik Jumalat kiitma.

Mis sa arvad, mis tunne oleks kuulda ingleid Jumalat kiitmas? — Karjased on väga rõõmsad! „Lähme otsekohe Petlemma ja vaatame, mis on toimunud,” ütlevad nad üksteisele. Kohale jõudes leiavad nad Maarja, Joosepi ning beebi, kes lamab sõimes.

Varsti saabuvad ka teised Petlemma, kus on Maarja ja Joosep. Kui karjased jutustavad neile, mis juhtus, imestavad nad kõik. Kas ka sina oled rõõmus, et tead Jeesuse sünniga seotud imelisi sündmusi? — Kõik, kes Jumalat armastavad, on selle üle rõõmsad. Vaatame nüüd, miks valmistas Jeesuse sünd nii palju rõõmu. Selleks läheme tagasi aega, kui Maarja polnud veel abielus.

Ühel päeval külastab Maarjat ingel nimega Gabriel. Ta lubab, et Maarja sünnitab lapse, kes „saab suur olema” ja keda „hakatakse hüüdma Kõigekõrgema Pojaks”. „Ta valitseb kuningana,” ütleb Gabriel, „ja tema kuningriigile ei tule lõppu.”

 Maarja küsib, kuidas see saab võimalik olla, kuna ta pole kunagi mehega maganud. Gabriel selgitab talle: „Kõigekõrgema jõud varjab sind. Seepärast hüütaksegi teda, kes sünnib, pühaks, Jumala Pojaks.” See, et Jumal kannab Maarja emaihusse oma taevase poja Jeesuse elu, nii et ta võiks sündida lapsena, on suur ime!

Kas sa oled näinud pilte või etendusi kolmest targast, kes lähevad koos karjastega vastsündinud Jeesust vaatama? — Jõulude ajal võib neid mitmel pool näha. Kuid päris nii see ei toimunud. Need targad olid tegelikult astroloogid ehk tähtede järgi ennustajad, kelle tegevus Jumalale ei meeldi. Loeme, mis sai siis, kui nad kohale jõudsid. Piiblis on kirjas: „Kui nad majja läksid, nägid nad last koos ta ema Maarjaga.” Seega polnud Jeesus enam vastsündinu, kes lamas sõimes. Ta oli juba natuke suurem ning elas koos vanematega majas.

Kuidas astroloogid Jeesuse üles leidsid? — Neile näitas teed üks täht. Kuid see ei juhtinud neid otse Petlemma, vaid esmalt kuningas Herodese juurde Jeruusalemma. Piibel ütleb, et Herodes tahtis Jeesust tappa. Mõtle sellele. Mis sa arvad, kes juhtis astroloogid selle tähesarnase nähtuse abil Herodese juurde? — Seda ei teinud Jumal Jehoova, vaid tema vaenlane Saatan.

Tänapäeval teeb Saatan kõik selleks, et inimesed mõtleksid Jeesusest vaid kui abitust beebist. Kuid ingel Gabriel ütles Maarjale: „Ta valitseb kuningana . . . ja tema kuningriigile ei tule lõppu.” Jeesus valitseb praegu kuningana taevas ja peagi hävitab ta kõik Jumala vaenlased. Just seda peaksime seoses Jeesusega mäletama ning meil tuleks sellest rääkida ka teistele.

^ lõik 3 Kui loed artiklit koos lapsega, tee mõttekriipsu kohal paus ja erguta teda vastama.