Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 ÕPETA OMA LAPSI

Peetrus ja Hananias valetasid. Mida me sellest õppida võime?

Peetrus ja Hananias valetasid. Mida me sellest õppida võime?

Nagu sa tead, on valetamine see, kui sa meelega ütled midagi, mis ei vasta tõele. Kas sa oled kunagi valetanud?  * Isegi mõned täiskasvanud, kes armastavad Jumalat, on seda teinud. Sa ilmselt tead Piiblist ühte meest, kes valetas. Tema nimi on Peetrus ja ta oli üks Jeesuse 12 apostlist. Kuula lugu, mis selgitab, miks ta valetas.

Pärast seda, kui Jeesus arreteeritakse, viiakse ta ülempreestri majja. Kell on kõvasti üle südaöö. Peetrus läheb ülempreestri maja siseõue, ilma et keegi teda ära tunneks. Tulevalgel tunneb aga ülempreestri teenijatüdruk, kes Peetruse sisse lasi, ta ära. „Ka sina olid koos selle galilealase Jeesusega,” ütleb ta. Peetrus aga kardab ja vastab, et see polnud tema.

Piibel ütleb, et mõne aja pärast märkas „teda üks teine tüdruk”. Tütarlaps sõnab: „See mees oli koos naatsaretlase Jeesusega.” Taas eitab Peetrus seda. Natukese aja pärast tulevad veel teised Peetruse juurde ja lausuvad: „Muidugi oled ka sina nende hulgast.”

Peetrus on hirmul. Niisiis valetab ta kolmandat korda: „Ma ei tunne seda inimest!” Otsekohe kireb kukk. Jeesus vaatab Peetrusele otsa ja Peetrusele meenub, et Jeesus ütles talle paar tundi varem: „Enne kui kukk kireb, salgad sa mind kolm korda.” Peetrus puhkeb kibedasti nutma. Tal on nii kahju!

Kas midagi sellist võib ka sinuga juhtuda? — Näiteks võivad koolis teised õpilased hakata rääkima Jehoova tunnistajatest. „Nad ei laula hümni,” ütleb üks. „Nad ei lähe sõjaväkke,” lisab teine. Kolmas lausub: „Nad ei tähista jõule.” Ühtäkki pöördub üks neist sinu poole: „Sina oled ju ka Jehoova tunnistaja.” Mis sa selle peale ütleksid? 

 Sul oleks hea eelnevalt mõelda, mida sa vastaksid, kui sind mingi ootamatu olukord tabab. Peetrus ei teinud seda ja valetas. Kuid tal oli tehtu pärast väga kahju ja Jumal andis talle andeks.

Hananias oli teine Jeesuse jünger, kes valetas. Kuid Jumal ei andnud talle ega ta naisele Safiirale andeks. Nad olid omavahel kokku leppinud valetada. Vaatame, miks Jumal ei andestanud Hananiasele ja Safiirale.

Kümme päeva pärast seda, kui Jeesus on lahkunud oma apostlitest ja naasnud Jumala juurde taevasse, ristitakse Jeruusalemmas 3000 inimest. Paljud on tulnud kaugetest maadest, et tähistada nädalatepüha. Pärast Jeesuse jüngriks saamist tahavad nad Jeruusalemma kauemaks jääda, et oma uue usu kohta rohkem teadmisi saada. Niisiis kasutavad mõned Jeesuse jüngrid oma raha, et nende eest hoolt kanda.

Hananias ja ta naine müüvad enda omandi, et saada raha uute ristitute aitamiseks. Kui Hananias toob raha apostlitele, ütleb ta, et see on kogu müügist saadud raha. Kuid nii see ei ole. Ta jättis osa raha endale. Jumal annab sellest Peetrusele teada ja Peetrus ütleb Hananiasele: „Sa pole üritanud petta mitte inimesi, vaid Jumalat.” Neid sõnu kuuldes kukub Hananias surnult maha. Umbes kolme tunni pärast tuleb tema naine, kes ei tea, mis on ta mehega juhtunud. Ka tema valetab ja langeb surnult maha.

See õpetab midagi väga olulist: tähtis on rääkida tõtt! Ja see on midagi, mida me kõik peame õppima. Kuid samas me kõik eksime, seda eriti siis, kui oleme noored. Kas pole tore teada, et Jehoova armastab sind ja andestab sulle, nagu ta andestas Peetrusele? — Kuid pea meeles, et oluline on rääkida tõtt. Ja kui peaks juhtuma, et me eksime rängalt — me valetame —, tuleb meil Jumalalt andeks paluda, lausa anuda talt andestust. Ilmselt tegi seda ka Peetrus ja Jumal andis talle andeks. Kui me väga püüame enam mitte valetada, annab Jumal ka meile andeks!

^ lõik 3 Kui loed artiklit koos lapsega, tee mõttekriipsu kohal paus ja erguta teda vastama.