Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | KAS ME VAJAME JUMALAT?

Miks me vajame Jumalat?

Miks me vajame Jumalat?

Vaimse tervise spetsialistide sõnul vajavad inimesed vaimseid väärtusi, et tõeliselt õnnelikud olla. Seda ilmestab tõik, et inimesed tahavad korda saata midagi suurt ja üllast. Mõned pühendavad seepärast kogu oma vaba aja loodusele, kunstile, muusikale või millelegi muule sarnasele. Paraku ei paku see enamikule tõelist ega kestvat rahulolu.

Jumal soovib, et inimesed oleksid õnnelikud nüüd ja edaspidi

See, et inimestel on sünnipärased vaimsed vajadused, ei üllata Piibli lugejaid. Esimese Moosese raamatu avapeatükid annavad teada, et pärast seda, kui Jumal lõi esimesed inimesed, suhtles ta nendega tihti, nii et nad said teda hästi tundma õppida (1. Moosese 3:8—10). Jumal ei loonud inimesi elama endast sõltumatult; me tunneme sisimas vajadust oma loojaga suhelda. Piibel osutab sellele korduvalt.

Jeesus ütles: „Õnnelikud on need, kes mõistavad, et neil on vaimsed vajadused” (Matteuse 5:3). Nendest sõnadest võib järeldada, et õnnelikuks ja rahuldustpakkuvaks eluks on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu oma loomupärastele vaimsetele vajadustele. Kuidas seda teha? Jeesus andis vastuse, kui ütles: „Inimene peab elama mitte ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jehoova suust” (Matteuse 4:4). Miks võib öelda, et Piiblis kirjasolevad Jumala sõnad — tema mõtted ja juhtnöörid — aitavad meil elada õnnelikku ja sisukat elu? Mõtleme kolmele tähtsale põhjusele.

Me vajame head juhatust

Tänapäeval leidub lugematu hulk asjatundjaid, kes on varmad jagama nõuandeid inimsuhete, armastuse, pereelu, konfliktide lahendamise, õnne ja koguni elu mõtte kohta. Ent kes võiks anda neis valdkondades paremat juhatust kui mitte inimese looja Jumal Jehoova?

Piibel on nagu kasutusjuhend, mis õpetab meid targalt elama

Toome näite. Kui ostad endale mingi uue seadme, näiteks fotoaparaadi või arvuti, on sellega kaasas kasutusjuhend, mis selgitab, kuidas  seda kõige paremini tarvitada. Piiblit võib võrrelda sellise kasutusjuhendiga. See on elujuhis, mille Jumal, inimese valmistaja, on meile kui kasutajatele andnud. Seal selgitatakse, mis on elu eesmärk ja kuidas elus suurimat õnne kogeda.

Kasutusjuhend hoiatab tegevuste eest, mis võiksid toodet kahjustada või rikkuda. Samamoodi hoiatab Piibel oma lugejaid ennasthävitava eluviisi eest. Teiste soovitused või kiired lahendused võivad meid küll köita ja näida headena, kuid kas poleks loogiline järeldada, et kõige paremad tulemused on sel, kui talitada oma looja juhtnööride järgi?

„Mina olen Jehoova, su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima! Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu sarnanenud jõele ja su õigus oleks olnud otsekui mere lained!” (Jesaja 48:17, 18)

Piiblist võime leida vajalikku juhatust ja abi

Kuigi Jumal Jehoova on andnud meile juhtnöörid, ei sunni ta meid neid järgima. Ta armastab meid ja soovib meile parimat ning seepärast esitab ta südamliku üleskutse: „Mina olen Jehoova, su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima! Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu sarnanenud jõele ja su õigus oleks olnud otsekui mere lained!” (Jesaja 48:17, 18). Niisiis, kui järgime Jumala juhtnööre, läheb meil elus hästi. Me vajame Jumalat, et meie elu oleks täisväärtuslik ja õnnelik.

Me vajame vastuseid elulistele küsimustele

Mõned tunnevad, et ei vaja Jumalat oma ellu, kuna nende arvates on maailmas nii palju halba ja mõistetamatut, et see läheb vastuollu nende arusaamaga armastavast Jumalast. Nad võivad küsida: miks head inimesed kannatavad? Miks sünnivad mõned süütud beebid vigastena? Miks on elu nii ebaõiglane? Need on kahtlemata murettekitavad küsimused ja nendele ammendatavate vastuste leidmine võib meie elule suurt mõju avaldada. Kuid selle asemel et kiirustada sellistes probleemides Jumalat süüdistama, vaadakem, kuidas selgitab neid teemasid Jumala Sõna Piibel.

Esimese Moosese raamatu kolmandas peatükis on kirjas lugu Saatanast, kes maoks maskeerununa õhutas esimest inimpaari eirama Jumal Jehoova käsku mitte süüa hea ja kurja tundmise puust. Jumal oli öelnud, et kui nad seda teevad, nad surevad. „Te ei sure kummatigi mitte,” ütles Saatan Eevale, „vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja!” (1. Moosese 2:16, 17; 3:4, 5).

Teisisõnu väitis Saatan, et Jumal on valetaja, ning vihjas ka sellele, et Jumala valitsusviis on ebaõiglane. Saatan ütles, et kui inimesed teda kuulaksid, läheks neil elus veelgi paremini. Kuidas tekkinud olukorda lahendada? Jehoova  otsustas lasta asjadel omasoodu minna, nii et kõik võiksid ise veenduda, kas tema vastu esitatud süüdistused vastavad tõele või mitte. Seda tehes andis Jumal Saatanale ja tema liitlastele võimaluse tõendada, kas inimesed suudavad ilma Jumalata elus hakkama saada.

Mida arvad sina Saatana väidetest? Kas inimesed suudavad ilma Jumalata mõttekat elu elada ja iseenda üle edukalt valitseda? Nii kannatused, ebaõiglus, haigused ja surm kui ka kuritegevus, moraalne allakäik, sõjad, genotsiid ja teised inimkonda sajandeid vaevanud metsikused kinnitavad vaieldamatult, et inimeste püüded ilma Jumalata iseenda üle valitseda on haledalt läbi kukkunud. Piibel ei süüdista Jumalat inimeste hädades, vaid toob välja ühe nende peamise põhjuse: „Inimene valitseb inimese üle, et temale kurja teha” (Koguja 8:9).

Kas eeltoodu põhjal pole ilmne, et üksnes Jumal suudab anda vastused küsimustele, mis inimestele muret valmistavad, ja ka lahendada praegused probleemid? Mida Jumal ette võtab?

Me vajame Jumala abi

Inimesed on igiaegadest soovinud elada maailmas, kus poleks haigusi, vananemist ega surma. Nad on selleks kulutanud tohutult palju aega, jõudu ja raha, kuid tulemused on olnud nigelad või sootuks olematud. Mõned on lootnud leida elueliksiiri, igavese nooruse allikat või midagi muud, mis teeks nad surematuks. Kõik sellised lootused on aga luhtunud.

Jumal soovib, et meie elu oleks täisväärtuslik ja õnnelik. See oli tema eesmärk inimesi luues ja see eesmärk pole muutunud (1. Moosese 1:27, 28; Jesaja 45:18). Jehoova kinnitab meile, et kõik, mis ta eesmärgiks seab, läheb vääramatult täide (Jesaja 55:10, 11). Piibel annab teada, et Jumal on tõotanud taastada maa peal samasugused tingimused, mis olid paradiisis, kust esimesed inimesed välja aeti. Piibli viimases raamatus on kirjas: „Ta [Jehoova] pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega hädakisa ega valu ei ole enam. Endised asjad on möödunud” (Ilmutus 21:4). Kuidas Jumal seda kõike teeb ja kuidas see imeline tõotus meid puudutab?

Jumala poeg Jeesus Kristus õpetas oma järelkäijaid palvetama Jumala tahte täitumise eest. Paljud teavad või loevad sageli meieisapalvet, kus öeldakse: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu nagu taevas, nii ka maa peal” (Matteuse 6:9, 10). Niisiis heastab Jumal oma kuningriigi abil kogu inimvalitsuste põhjustatud kahju ja rajab uue õiglase maailmakorra, mida ta on tõotanud (Taaniel 2:44; 2. Peetruse  3:13). * Mida peaksime meie tegema, et võiksime näha Jumala tõotuse täitumist?

Jeesuse sõnul ei pea me selleks tegema midagi keerulist. Ta selgitab: „See tähendab igavest elu, kui nad õpivad tundma sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesus Kristust, kelle sina oled saatnud” (Johannese 17:3). Jah, tänu Jumala abile on inimestel võimalik elada igavesti tema tõotatud uues maailmas. Tegelikult on see veel üks põhjus, miks me vajame Jumalat.

Aeg mõelda Jumalale

Kaks tuhat aastat tagasi ütles Paulus Ateena Areopaagil ehk Arese künkal kohalikele vabamõtlejatele seoses Jumalaga: „Ta ise annab kõigile elu ja õhu ja kõik. Sest tänu temale on meil elu ja me liigume ja oleme olemas, nagu ka mõned teie poeedid on öelnud: „Sest ka meie põlvneme temast”” (Apostlite teod 17:25, 28).

Pauluse sõnad ateenlastele on tõesed ka tänapäeval. Meie looja on andnud õhu, mida hingame, toidu, mida sööme, ja vee, mida joome. Elu ilma nende heade asjadeta oleks võimatu. Kuid miks annab Jumal kõike seda isegi neile, kes temale ei mõtle? Pauluse sõnul selleks, et inimesed „otsiksid Jumalat, kas või käsikaudu, ja tõesti leiaksid ta, ehkki ta ei ole tegelikult kaugel mitte ühestki meist” (Apostlite teod 17:27).

Kas sa tahaksid õppida Jumalat paremini tundma, saada teada, mis eesmärgid tal on ja millist nõu ta annab, et võiksime olla õnnelikud nüüd ja edaspidigi? Kui soovid, võiksid rääkida inimesega, kes sulle selle ajakirja tõi, või võtta ühendust selle ajakirja väljaandjatega. Nad aitavad sind meeleldi.

^ lõik 20 Rohkem infot selle kohta, kuidas Jumala kuningriik viib täide Jumala tahte maa peal, leiab raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 8. peatükist, mille on välja andnud Jehoova tunnistajad ning mida on võimalik veebis lugeda või alla laadida aadressilt www.jw.org/et.