Hüppa sisu juurde

Miks külastavad Jehoova tunnistajad uuesti neid, kes on varem öelnud, et nad pole huvitatud?

Miks külastavad Jehoova tunnistajad uuesti neid, kes on varem öelnud, et nad pole huvitatud?

Armastusest ajendatuna jagavad Jehoova tunnistajad hea meelega Piiblist teadmisi kõigiga, kaasaarvatud nendega, kes on varem öelnud, et ei ole sellest huvitatud. (Matteuse 22:37–39.) Armastus Jumala vastu ajendab meid täitma tema Poja käsku anda „põhjalikult tunnistust”. (Apostlite teod 10:42; 1. Johannese 5:3.) Selleks käime inimeste juures Jumala sõnumit rääkimas rohkem kui korra, just nagu Jumala prohvetid muistsel ajal. (Jeremija 25:4.) Kuna armastame oma ligimesi, siis püüame jagada elupäästvat „head sõnumit kuningriigist” kõigiga, ka nendega, kes algul ei soovinud meid kuulata. (Matteuse 24:14.)

Tihti leiame kuuljaid kõrvu sealt, kust varem polnud inimesed meie sõnumist huvitatud. Mõtle kolmele asjaolule.

  • Inimesed kolivad.

  • Teised pereliikmed tunnevad huvi meie sõnumi vastu.

  • Inimesed muutuvad. Maailmasündmused või muudatused isiklikus elus ajendavad mõningaid otsima Jumala juhatust ning neis tekib huvi Piibli vastu. (Matteuse 5:3.) Isegi need, kes suhtuvad meisse vaenulikult, võivad oma südames muutuda, nagu see juhtus apostel Paulusega. (1. Timoteosele 1:13.)

Sellegipoolest ei sunni me oma sõnumit kellelegi peale. (1. Peetruse 3:15.) Me usume, et iga inimene peab ise otsustama, keda ta soovib teenida. (5. Moosese 30:19, 20.)