5. Moosese 30:1–20

30  Kui te kogete, kuidas täituvad kõik need sõnad, nii õnnistused kui ka needused, mis ma olen teie ette pannud,+ ja te meenutate neid oma südames+ kõigi nende rahvaste keskel, kuhu teie Jumal Jehoova on teid pillutanud,+  ning te pöördute tagasi oma Jumala Jehoova juurde,+ teie ja teie lapsed, ning kuulate ta häält kogu südamest ja hingest kõiges, milles ma täna teid käsin,+  siis teie Jumal Jehoova toob teid pagendusest tagasi+ ja halastab teie peale+ ning kogub teid jälle kokku kõigi rahvaste seast, kuhu teie Jumal Jehoova on teid pillutanud.+  Isegi kui teie rahvas oleks pillutatud taeva äärteni, koguks teie Jumal Jehoova teid ka sealt kokku ja tooks teid tagasi.+  Teie Jumal Jehoova viib teid maale, mis kuulus teie isadele, ning te võtate selle oma valdusse. Ta teeb teile head ja laseb teil saada rohkearvulisemaks, kui olid teie isad.+  Teie Jumal Jehoova puhastab* teie südame ja teie järglaste südame,+ et te armastaksite Jehoovat, oma Jumalat, kogu südamest ja hingest ning võiksite elada.+  Siis teie Jumal Jehoova toob kõik need needused teie vaenlaste peale, kes on teid vihanud ja taga kiusanud.+  Siis te pöördute tagasi Jehoova juurde ning kuulate tema häält ja järgite kõiki tema käske, mis ma täna teile annan.  Teie Jumal Jehoova laseb kõigil teie töödel hästi korda minna+ ning annab teile palju lapsi, kariloomi ja saaki, sest Jehoova rõõmustab taas, et saab teile head teha, nii nagu ta rõõmustas teie esiisade üle.+ 10  Te kuulate oma Jumala Jehoova häält ning peate kinni tema käskudest ja määrustest, mis on kirjas selles seaduseraamatus, ning te pöördute tagasi oma Jumala Jehoova juurde kogu südamest ja hingest.+ 11  See käsk, mis ma täna teile annan, ei ole ju teile raske ega kättesaamatu.+ 12  See ei ole taevas, et peaksite ütlema: „Kes läheks taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?”+ 13  Samuti pole see mere taga, et peaksite ütlema: „Kes läheks teisele poole merd ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?” 14  Vaid see sõna on teile väga lähedal, teie enda suus ja teie südames,+ et saaksite seda täita.+ 15  Ma panen täna teie ette elu ja hea, surma ja halva.+ 16  Kui te kuuletute oma Jumala Jehoova käskudele, mis ma täna teile annan, ja armastate oma Jumalat Jehoovat,+ käite tema teedel ning järgite tema käske, määrusi ja õigusnorme, siis te jääte elama+ ja saate rohkearvuliseks ning teie Jumal Jehoova õnnistab teid maal, mida te lähete oma valdusse võtma.+ 17  Aga kui teie süda pöördub ära+ ja te ei kuuletu, vaid lasete end ahvatleda kummardama teiste jumalate ette ja neid teenima,+ 18  siis, ma ütlen teile täna, te hävite kindlasti.+ Te ei ela kaua sel maal, mida te lähete teisele poole Jordanit oma valdusse võtma. 19  Ma kutsun täna teie vastu tunnistajaks kõik, kes on taevas ja maa peal: ma olen pannud teie ette elu ja surma, õnnistused ja needused.+ Valige siis elu, et te võiksite elada,+ teie ja teie järglased,+ 20  ning armastage oma Jumalat Jehoovat,+ võtke kuulda tema häält ja hoidke tema poole*!+ Sest tema annab teile elu ja tänu temale te võite kaua elada sel maal, mille Jehoova tõotas anda teie esiisadele Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.”+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „lõikab ümber”.
Heebrea sõna, mis on tõlgitud „poole hoidma”, tähendab „klammerduma”, „kõvasti külge kleepuma”.

Kommentaarid

Pildid ja videod