1. Timoteosele 1:1–20

1  Pauluselt, Kristus Jeesuse apostlilt, Jumala, meie päästja, ja Kristus Jeesuse, meie lootuse käsul+  Timoteosele,*+ oma tõelisele pojale+ usuteel. Armu,* halastust ja rahu Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Kristus Jeesuselt!  Nagu ma ergutasin sind jääma Efesosse, kui olin minemas Makedooniasse, nii teen ma seda ka nüüd, nimelt selleks, et sa keelaksid teatavaid inimesi õpetamast teistsuguseid õpetusi  ning pööramast tähelepanu valejuttudele+ ja sugupuudele. Neist asjadest pole mingit kasu,+ vaid need kutsuvad esile viljatuid arutelusid ega paku midagi sellist, mis tuleks Jumalalt ja tugevdaks usku.  Nende juhtnööride sihiks on armastus,+ mis tuleneb puhtast südamest, heast südametunnistusest ja silmakirjatsematust usust.+  Mõned on kõik selle kõrvale heitnud ja pöördunud tühjade juttude poole.+  Nad tahavad olla seaduseõpetajad,+ kuid nad ei mõista seda, mida räägivad ja mida nad nii jõuliselt väidavad õige olevat.  Me teame, et Moosese seadus on hea, kui seda õigesti rakendada  ning tunnistada, et seadust pole kehtestatud mitte õigete pärast, vaid nende pärast, kes eiravad seadust,+ kes on tõrksad, jumalakartmatud, patused, ustavusetud, kes ei hooli pühadest asjadest, kes on isatapjad ja ematapjad, mõrtsukad, 10  hoorajad,* homoseksuaalid,* inimröövijad, valetajad, valevandujad või kes teevad mida tahes muud, mis on vastuolus õige* õpetusega.+ 11  See õpetus põhineb õnneliku Jumala võrratul heal sõnumil, mis minu kätte on usaldatud.+ 12  Ma olen tänulik meie isandale Kristus Jeesusele, kes on andnud mulle jõudu, selle eest, et ta pidas mind usaldusväärseks ja andis mulle ülesande oma teenistuses,+ 13  olgugi et ma varem olin teotaja, tagakiusaja ja jultunud mees.+ Kuid minu peale on halastatud, sest ma tegutsesin tollal teadmatuses ja mul puudus usk. 14  Aga ma olen saanud ülirohkelt meie isanda armu koos usu ja Kristus Jeesuse armastusega. 15  Tõesed ja täiesti usaldusväärsed on need sõnad: Kristus Jeesus tuli maailma päästma patuseid.+ Ja mina olen nende seast suurim.+ 16  Kuid minu peale on halastatud, et Kristus Jeesus võiks minu kui suurima patuse näite varal ilmutada oma kannatlikkust. Nii on minust saanud eeskuju neile, kes edaspidi oma usu temale rajavad, et saada igavene elu.+ 17  Igaviku kuningale,+ kadumatule,+ nähtamatule,+ ainsale Jumalale+ kuulugu austus ja au igavesest ajast igavesti! Aamen. 18  Selle ülesande usaldan ma sulle, mu poeg Timoteos, kooskõlas sinu kohta lausutud prohvetlike sõnadega, et sa nende varal võitleksid ikka head võitlust+ ning 19  hoiaksid oma usku ja puhast südametunnistust.+ Mõned on minetanud sellise südametunnistuse ja nende usk on läinud põhja nagu laev. 20  Nende hulgas on Hümenaios+ ja Aleksandros. Ma olen andnud nad üle Saatanale,*+ et nad saaksid karistuse kaudu õpetust ega teotaks enam Jumalat.

Allmärkused

Nimi Timoteos tähendab „Jumalat austav”.
Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „hoorus”.
Võib tõlkida ka „mehed, kes magavad meestega”.
Võib tõlkida ka „tervistava”, „kasuliku”.
St nad heideti kogudusest välja.

Kommentaarid

Pildid ja videod