Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξήγηση Εδαφίων της Αγίας Γραφής

Ματθαίος 6:34—«Μην Αγωνιάτε ... για το Αύριο»

Ματθαίος 6:34—«Μην Αγωνιάτε ... για το Αύριο»

 «Ποτέ λοιπόν μην ανησυχήσετε για την αυριανή ημέρα, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της ανησυχίες. Αρκετά είναι τα προβλήματα της κάθε ημέρας».—Ματθαίος 6:34, Μετάφραση Νέου Κόσμου.

 «Μην αγωνιάτε, λοιπόν, για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες τής κάθε μέρας».—Ματθαίος 6:34, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα.

Ματθαίος 6:34—Σημασία

 Ο Ιησούς, ο οποίος είπε αυτά τα λόγια, διαβεβαίωσε τους ακροατές του ότι δεν χρειαζόταν να ανησυχούν υπερβολικά, ή να αγχώνονται υπέρμετρα, για μελλοντικά προβλήματα. Αντί για αυτό, θα ωφελούνταν αν αντιμετώπιζαν τα προβλήματα της κάθε μέρας ξεχωριστά.

 Ο Ιησούς δεν εννοούσε να μη σκεφτόμαστε το αύριο ή να μην κάνουμε σχέδια για το μέλλον. (Παροιμίες 21:5) Απεναντίας, ήθελε να μας βοηθήσει να μην έχουμε υπερβολική ανησυχία, ή άγχος, για το τι μπορεί να συμβεί αύριο. Τέτοια ανησυχία θα μπορούσε να κλέψει τη χαρά μας και να μη μας αφήνει να συγκεντρωθούμε σε όσα πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα μελλοντικά προβλήματα ανησυχώντας για αυτά σήμερα. Και συχνά, τα πράγματα για τα οποία ανησυχούμε δεν συμβαίνουν ποτέ ή δεν εξελίσσονται τόσο άσχημα όσο πιστεύαμε.

Ματθαίος 6:34—Συμφραζόμενα

 Αυτά τα λόγια του Ιησού αποτελούν μέρος της ξακουστής Επί του Όρους Ομιλίας του, που υπάρχει στα κεφάλαια 5-7 του βιβλίου του Ματθαίου. Στην ομιλία του, ο Ιησούς εξήγησε ότι η υπερβολική ανησυχία δεν μπορεί να βελτιώσει ή να επιμηκύνει τη ζωή μας. (Ματθαίος 6:27) Είπε επίσης ότι, όταν βάζουμε τον Θεό πρώτο στη ζωή μας, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε υπερβολικά για το αύριο. Εφόσον ο Θεός φροντίζει τα φυτά και τα ζώα, θα φροντίσει και όσους τον υπηρετούν.—Ματθαίος 6:25, 26, 28-33.

Διαβάστε το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ματθαίου μαζί με επεξηγηματικές υποσημειώσεις και παραπομπές.