Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ακούει ο Θεός Όλες τις Προσευχές;

Ακούει ο Θεός Όλες τις Προσευχές;

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να τον πλησιάζουν μέσω προσευχής. Αλλά ακούει, δηλαδή δέχεται, όλες τις προσευχές;