Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor så mange lidelser?

Hvorfor så mange lidelser?

For at forstå hvorfor der er så mange lidelser, og hvorfor det ikke er lykkedes menneskene at fjerne dem, må man finde frem til de virkelige årsager til problemet. Der er mange forskellige og komplekse årsager, men Bibelen kan hjælpe os til at identificere dem. I denne artikel vil vi se på fem grundlæggende årsager til at der er så mange sorger og lidelser. Vi indbyder dig til at overveje hvad Bibelen siger, og til at se hvordan den kan hjælpe os til klart at forstå hvad der ligger bag lidelserne i verden. — 2 Timoteus 3:16.

VIRKNINGER AF ET DÅRLIGT STYRE

„Når den ugudelige hersker, sukker folket,“ siger Bibelen. — Ordsprogene 29:2.

Historien er fyldt med beretninger om diktatorer der har styret med jernhånd og påført deres undersåtter ufattelige lidelser. Det gælder selvfølgelig ikke alle magthavere. Nogle kan have de bedste intentioner om at hjælpe deres medmennesker. Men når først de kommer til magten, oplever de ofte at deres bestræbelser bliver forpurret af interne magtkampe. Eller også misbruger de deres magt for personlig vindings skyld, til skade for folket. „Historien er én lang beretning om mislykkede bestræbelser, om uindfriede forhåbninger,“ har USA’s tidligere udenrigsminister Henry Kissinger udtalt.

Bibelen siger også: „Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.“ (Jeremias 10:23) Ufuldkomne mennesker har ikke den visdom og forudseenhed der skal til for at løse alle de problemer de slås med. Hvis mennesker ikke kan styre deres egne skridt, hvordan kan de da styre en hel nation? Kan du se hvorfor jordiske herskere ikke er i stand til at fjerne al lidelse? Faktisk er det mere reglen end undtagelsen at det er et dårligt styre der er skyld i at mennesker lider ondt!

FALSK RELIGIONS INDFLYDELSE

„På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden,“ sagde Jesus. — Johannes 13:35.

Religiøse ledere inden for alle trosretninger forkynder kærlighed og enhed. Men fakta er at de ikke har været i stand til at indgive deres tilhængere en kærlighed der er stærk nok til at overvinde fordomme. Frem for at hjælpe mennesker til at opdyrke kærlighed bidrager religion ofte til splittelser, hykleri og strid blandt folkeslag og nationale grupper. I slutningen af sin bog Christentum und Weltreligionen skrev teologen Hans Küng: „De mest fanatiske, de mest grusomme politiske kampe er dem der er blevet farvet, inspireret og legitimeret af religion.“

 Mange gejstlige har desuden åbent billiget sex før og uden for ægteskabet samt homoseksualitet. Det har resulteret i sygdom, aborter, uønskede graviditeter, opløste ægteskaber og splittede familier, noget som har ført til megen sorg og smerte.

MENNESKERS UFULDKOMMENHED OG SELVISKHED

„Hver enkelt prøves ved at blive draget og lokket af sit eget begær. Når så begæret har undfanget, føder det synd.“ — Jakob 1:14, 15.

På grund af vores nedarvede ufuldkommenhed er vi alle tilbøjelige til at begå fejl, og vi må kæmpe mod ønsket om at ’gøre hvad kødet vil’. (Efeserne 2:3) Hvis der opstår en mulighed for at føre forkerte ønsker ud i livet, kan kampen dog være særlig svær. Giver vi efter for skadeligt begær, kan følgerne være katastrofale.

Forfatteren P.D. Mehta skriver: „Mange af de lidelser der findes, skyldes vores eget begær, vores umættelige trang til forlystelser og til at dyrke os selv, vores grådighed og vores ærgerrighed.“ Mange former for begær og afhængighed — for eksempel i forbindelse med alkohol, stoffer, hasardspil og sex — har ødelagt tilværelsen for utallige „respektable borgere“ og deres familier, venner og andre. I betragtning af menneskenes ufuldkomne natur må vi give Bibelen ret når den siger: „Det er tydeligt for enhver der har øjne at se med, at alt det skabte liv nu sukker og stønner som under veer.“ — Romerne 8:22, The New Testament in Modern English, af J.B. Phillips.

DE ONDE ÅNDERS MAGT

Bibelen viser at Satan er „denne tingenes ordnings gud“, og at magtfulde onde ånder der kaldes dæmoner, har sluttet sig til ham. — 2 Korinther 4:4; Åbenbaringen 12:9.

Ligesom Satan gør dæmonerne hvad de kan for at styre mennesker og vildlede dem. Dette understreges af apostlen Paulus’ ord: „For os er kampen nemlig ikke imod blod og kød, men imod regeringerne, imod myndighederne, imod verdensherskerne i dette mørke, imod ondskabens åndemagter i det himmelske.“ — Efeserne 6:12.

Selvom dæmonerne godt kan lide at chikanere mennesker, er det ikke deres primære mål. De ønsker at vende alle bort fra den højeste Gud, Jehova. (Salme 83:18) For at bedrage folk og få magt over dem gør de blandt andet brug af astrologi, magi, trolddom og spådomskunst. Det er derfor Jehova advarer os mod disse farer og lover at beskytte alle der står Satan og dæmonerne imod. — Jakob 4:7.

VI LEVER I „DE SIDSTE DAGE“

For omkring to tusind år siden forudsagde Bibelen: „Dette skal du vide, at i de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her.“

De efterfølgende vers peger på hvorfor tiderne er så kritiske: „For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, ... uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagvaskere, uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode, forrædere, egenrådige, opblæste, venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud.“ En af hovedårsagerne til alle de forfærdelige ting der sker i verden i dag, er altså at vi lever i „de sidste dage“. — 2 Timoteus 3:1-4.

I betragtning af de faktorer vi har set på, er det da ikke tydeligt hvad grunden er til at mennesker ikke kan fjerne alle lidelserne, til trods for deres gode intentioner? Hvor kan vi hente hjælp? Det kan vi hos Skaberen, som har lovet at nedbryde Djævelens og hans tilhængeres gerninger. (1 Johannes 3:8) Den næste artikel kommer ind på hvad Gud vil gøre for at fjerne alle årsager til lidelser.