Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Husker du?

Husker du?

Husker du?

Har du haft udbytte af at læse de seneste udgaver af Vagttårnet? Prøv din hukommelse ved hjælp af følgende spørgsmål:

Hvordan kan vi have gavn af at lære om Sjafans slægt?

Sjafan, der var sekretær og statsskriver for kong Josias af Juda, havde stor indflydelse i riget, en indflydelse han brugte til at støtte den kampagne kongen førte for at genoprette den sande tilbedelse. To af Sjafans sønner var loyale over for profeten Jeremias. En anden søn og to sønnesønner brugte også deres indflydelse til støtte for den sande tilbedelse. Vi bør på lignende måde støtte den sande tilbedelse ved at gøre brug af de ressourcer og den indflydelse vi har. — 15/12, side 19-22.

Hvordan overvandt Irene Hochstenbach et stort handicap og blev i stand til at tjene Jehova?

Hun mistede sin hørelse da hun var syv år. Trods dette handicap lærte hun at kommunikere med andre, og nu rejser hun rundt til forskellige menigheder i Holland sammen med sin mand, der virker som rejsende tilsynsmand. — 1/1, side 23-26.

Hvilke to nye studiehåndbøger blev udgivet ved områdestævnerne „Nidkære forkyndere af Guds rige“?

Kristne i hele verden har været glade for at modtage bogen Tilbed den eneste sande Gud, der er tænkt som en studiebog for dem der har gennemgået bogen Kundskab der fører til evigt liv. Den anden nye bog hedder Kom nær til Jehova, og den handler om Jehovas egenskaber og gerninger. Den viser også hvordan vi kan genspejle hans egenskaber. — 15/1, side 23-24.

Hvad vil det sige at „de retfærdiges tanker er rette“? (Ordsprogene 12:5)

Hos gode mennesker er selv deres tanker moralsk sunde og rettet mod det som er rigtigt og retskaffent. Det der driver de retfærdige, er kærlighed til Gud og næsten; derfor er deres motiver og hensigter gode. — 15/1, side 30.

Hvad kan hjælpe én til at opdyrke et ligevægtigt syn på arbejde?

Det er gavnligt at opdyrke en god indstilling til arbejde mens man er barn. Bibelen tilskynder os til at undgå dovenskab og i stedet have en god indstilling til arbejde. (Ordsprogene 20:4) Den opfordrer også kristne til ikke at lade sig opsluge af deres arbejde. Vi må erkende at vores tjeneste for Gud bør indtage en fremtrædende plads i vort liv. (1 Korinther 7:29-31) Sande kristne er desuden forvissede om at Gud ikke vil forlade dem. — 1/2, side 4-6.

Hvor omtales et alter første gang i Bibelen?

Den første gang er i Første Mosebog 8:20. Her omtales det alter som Noa byggede da han forlod arken efter Vandfloden. Det er dog muligt at Kain og Abel også gjorde brug af altre da de bragte deres ofre. (1 Mosebog 4:3, 4) — 15/2, side 28.

Hvordan kan nogle kristne udnytte deres ændrede omstændigheder på en klog måde?

Nogle har udnyttet — eller selv skabt — ændringer i deres arbejdsforhold sådan at de har kunnet bruge mere tid i forkyndelsen. Andre har øget deres andel i tjenesten for Gud og taget imod flere tjenesteprivilegier efter at de har fået færre familieforpligtelser, som for eksempel efter at børnene er flyttet hjemmefra eller er blevet gift. — 1/3, side 19-22.

Hvordan kan eksemplerne med Jonas og apostelen Peter hjælpe os til at se andre som Jehova ser dem?

Som vi ved, begik både Jonas og Peter fejl. Nogle gange havde de en forkert tankegang, og andre gange reagerede de forkert når deres tro eller lydighed blev prøvet. Ikke desto mindre kunne Jehova tydeligt se deres gode egenskaber og fortsatte derfor med at bruge dem i sin tjeneste. Når andre fornærmer eller skuffer os, kan vi fokusere på de gode egenskaber vi måske tidligere har fundet tiltalende hos dem, og på de gode ting Jehova ser i dem. — 15/3, side 16-19.

Hvorfor er der i Salmernes Bog forskel på salmernes nummerering og versinddeling når man sammenligner flere bibeloversættelser?

Nummereringen og versinddelingen af Salmernes Bog på det hebraiske grundsprog er forskellig fra den man finder i den græske oversættelse af bogen i Septuaginta. Der kan være nogle forskelle i nyere oversættelser afhængigt af om de er udarbejdet på grundlag af den hebraiske tekst eller Septuaginta. — 1/4, side 31.