Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Hvorfor er der i Salmernes Bog forskel på salmernes nummerering og versinddeling når man sammenligner flere bibeloversættelser?

Den første komplette bibel som var inddelt i kapitler og vers, var en fransk oversættelse udgivet i 1553 af Robert Estienne. Længe før havde der dog øjensynlig fundet en inddeling af Salmernes Bog sted eftersom den var en samling af salmer, eller sange, som var affattet af flere forskellige, der også havde sat musik til.

Efter alt at dømme havde Jehova selv ledet David til som den første at samle en række salmer til brug for tjenesten i helligdommen. (1 Krønikebog 15:16-24) Man mener at præsten Ezra, som var skriftlærd, senere sørgede for samlingen af Salmernes Bog i dens endelige form. (Ezra 7:6) Det vil sige at Salmernes Bog bestod af selvstændige salmer der blev samlet til ét værk.

Da apostelen Paulus på sin første missionsrejse holdt en tale i synagogen i Antiochia i Pisidien, citerede han fra Salmernes Bog og sagde: „Som der også står skrevet i den anden salme: ’Du er min søn, jeg er i dag blevet din Fader.’“ (Apostelgerninger 13:33) I vore bibler i dag står disse ord stadig i den anden salme, hvor vi finder dem i vers 7. Der er imidlertid i flere bibeloversættelser forskelle i nummereringen af salmerne. Det skyldes at nogle oversættelser er baseret på den hebraiske masoretiske tekst, mens andre er baseret på den græske Septuaginta, en oversættelse af den hebraiske tekst som blev fuldført i det 2. århundrede f.v.t. For eksempel bruger den latinske Vulgata, som danner grundlaget for mange katolske bibler, den nummerering af salmerne som man finder i Septuaginta, mens Ny Verden-Oversættelsen og andre oversættelser følger nummereringen i den hebraiske masoretiske tekst.

Hvilke forskelle er der da? Den hebraiske tekst har i alt 150 salmer. I Septuaginta er Salme 9 og 10 imidlertid slået sammen til én salme, og det samme gælder Salme 114 og 115. Derimod er Salme 116 og 147 hver delt i to. Det samlede antal salmer bliver derfor det samme, men nummereringen fra Salme 10 til og med Salme 146 er i Septuaginta forrykket ét nummer bagud i forhold til den hebraiske tekst. Den kendte Salme 23 er på denne måde blevet til Salme 22 i Douay-oversættelsen, som følger nummereringen i den latinske Vulgata, der hviler på Septuaginta.

Der kan også i nogle bibeloversættelser være afvigelser i versinddelingen i forhold til andre oversættelser. Det skyldes at nogle oversættelser, som der siges i McClintock og Strongs Cyclopedia, følger „den jødiske praksis at regne overskriften med som det første vers“, mens andre ikke gør det. Hvis salmens overskrift er lang, regnes den oven i købet ofte som to vers, og det betyder at antallet af vers i salmen øges tilsvarende.