Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man opdyrker et ligevægtigt syn på arbejde

Hvordan man opdyrker et ligevægtigt syn på arbejde

Hvordan man opdyrker et ligevægtigt syn på arbejde

I VOR tids forjagede verden med benhård konkurrence, masseproduktion og globale markeder er der mange for hvem det ikke ligefrem er en glæde at gå på arbejde hver dag. Men vi burde føle glæde ved at arbejde. Hvorfor? Fordi vi er skabt i Guds billede — og han glæder sig over sit arbejde. For eksempel siges der i Første Mosebog 1:31 at Gud efter de seks skabelsesdage eller lange tidsperioder „så . . . alt hvad han havde frembragt, og se, det var virkelig godt“.

En af grundene til at Jehova kaldes ’den lykkelige Gud’, er uden tvivl at han elsker at arbejde. (1 Timoteus 1:11) Er det da ikke logisk at slutte at jo mere vi efterligner ham, jo lykkeligere bliver vi? Kong Salomon, som var en enestående bygmester og organisator i fortidens Israel, skrev da også: „Hvert menneske bør spise og drikke og nyde godt af al sin møje. Det er Guds gave.“ — Prædikeren 3:13.

Det kan være vanskeligt at opdyrke et ligevægtigt, sundt syn på arbejde med de skiftende arbejdsforhold man har i dag. Men Jehova Gud belønner dem der giver agt på hans kærlige vejledning. (Salme 119:99, 100) Det fører ofte til at de bliver værdsatte og betroede medarbejdere, og derfor er de ikke så udsatte for at miste deres arbejde. De har desuden lært at de ikke blot skal betragte livet ud fra en materialistisk, men også fra en åndelig synsvinkel. Derved bliver de i stand til at træffe ansvarsbevidste afgørelser, og de forstår at deres lykke og tryghedsfølelse ikke udelukkende er knyttet til deres arbejde eller det ofte uforudsigelige arbejdsmarked. (Mattæus 6:31-33; 1 Korinther 2:14, 15) Det hjælper dem til at opdyrke et ligevægtigt syn på arbejde.

En kristen holdning til arbejde

Nogle mennesker er arbejdsnarkomaner og lader deres arbejde komme før alt andet. Andre ser kun frem til at det skal blive fyraften så de kan få fri og tage hjem. Hvad vil det sige at have et afbalanceret syn på det at arbejde? Bibelen siger: „Én hånd fuld af hvile er bedre end begge hænder fulde af møje og jag efter vind.“ (Prædikeren 4:6) Ved at arbejde for hårdt eller for længe opnår vi faktisk det modsatte af det vi ønsker, og ’jager efter vind’. Hvorfor? Fordi vi meget nemt kan komme til at ødelægge det som vores lykke mest af alt afhænger af, nemlig vores forhold til familie og venner, vores åndelighed, helbred og liv. (1 Timoteus 6:9, 10) Et afbalanceret syn på arbejde vil sige at være tilfreds med få materielle ting og samtidig kunne glæde sig over en vis fred, frem for at være bebyrdet med arbejde til op over begge ører og have en stresset tilværelse.

Når Bibelen tilskynder os til at have et afbalanceret syn på arbejde, betyder det ikke at den billiger dovenskab. (Ordsprogene 20:4) Dovenskab undergraver ens selvrespekt og den respekt andre måtte have for os. Og endnu værre, den svækker vores forhold til Gud. Bibelen siger lige ud at en der ikke vil arbejde, ikke fortjener at spise på andres bekostning. (2 Thessaloniker 3:10) Han bør derimod ændre sig og på ærlig vis slide i det for at forsørge sig selv og sin familie. Når han arbejder hårdt, vil han måske endda være i stand til at hjælpe dem som er i nød — noget som Guds ord tilskynder til. — Ordsprogene 21:25, 26; Efeserne 4:28.

Lær børnene at hjælpe til

En god indstilling til arbejde kommer ikke af sig selv; det er noget man lærer i barndommen. Bibelen giver derfor forældre denne tilskyndelse: „Oplær drengen [eller pigen] med henblik på den vej han skal følge; han vil ikke vige fra den, selv når han bliver gammel.“ (Ordsprogene 22:6) Ud over selv at være gode eksempler med hensyn til at arbejde vil kloge forældre oplære deres børn fra de er små ved at give dem opgaver i hjemmet som passer til deres alder. Selv om børnene måske er misfornøjede med noget af det de bliver bedt om at gøre, vil de komme til at betragte sig selv som betydningsfulde medlemmer af familien — især når mor og far roser dem for noget de har udført godt. Sørgeligt nok gør nogle forældre praktisk taget alt for deres børn, måske på grund af misforstået godhed. Sådanne forældre gør vel i at tænke over det der siges i Ordsprogene 29:21: „Forkæler man sin træl [eller sit barn] fra ungdommen af, bliver han utaknemmelig siden hen.“

Ansvarsbevidste forældre vil også interessere sig nøje for børnenes skolegang, opmuntre dem til at lære noget og til at være flittige i skolen. Det kan komme børnene til gavn senere når de skal ud på arbejdsmarkedet.

Vær omhyggelig med dit valg af arbejde

Bibelen dikterer os ikke hvilken form for arbejde vi skal vælge, men den indeholder klare retningslinjer som vi må følge for at det ikke skal gå ud over vores åndelige fremgang, tjeneste for Gud og andre vigtige ansvarsopgaver. For eksempel skriver apostelen Paulus: „Den tid der er tilbage er begrænset. Lad herefter . . . dem der gør brug af verden, [være] som dem der ikke bruger den fuldt ud; for denne verdens scene skifter.“ (1 Korinther 7:29-31) Der er ikke noget der er varigt eller fuldstændig stabilt i den nuværende tingenes ordning. At bruge al vores tid og energi på den er som at investere hele vores livsopsparing i et hus der ligger i en oversvømmelseszone. Det ville være en tåbelig investering.

En anden bibeloversættelse gengiver for eksempel vendingen „ikke bruger den fuldt ud“ med „ikke blive opslugt af den“. (The Jerusalem Bible) Er man vís, vil man aldrig glemme at tiden for den nuværende ordning er „begrænset“, og at det uundgåeligt vil føre til sorg og skuffelse at lade sig ’opsluge’ af verden. — 1 Johannes 2:15-17.

’Gud vil ikke på nogen måde forlade dig’

Jehova kender vores behov endda bedre end vi selv gør. Han ved også hvor på tidens strøm vi befinder os i forbindelse med gennemførelsen af hans hensigt. Han giver os derfor denne påmindelse: „Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge, idet I er tilfredse med det der er for hånden; for [Gud] har sagt: ’Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.’“ (Hebræerne 13:5) Hvilken bedre forsikring kunne vi få? Jesus efterlignede Jehovas kærlige omsorg for sit folk ved at lade en væsentlig del af sin berømte bjergprædiken handle om at have det rette syn på arbejde og materielle ting. — Mattæus 6:19-33.

Jehovas Vidner bestræber sig for at følge Jesu lære. For eksempel blev et af Jehovas Vidner der arbejdede som elektriker, af sin arbejdsgiver anmodet om regelmæssigt at tage overarbejde. Den ansatte afslog tilbuddet fordi han ikke ønskede at hans arbejde skulle optage den tid han havde sat til side til sin familie og til åndelige anliggender. Eftersom han var en god og betroet medarbejder, tog hans arbejdsgiver hensyn til hans ønske. Nu kan man selvfølgelig ikke altid regne med at det går sådan; andre kunne måske blive nødt til at se sig om efter et andet arbejde for at kunne bevare en ligevægtig livsform. Men de der stoler fuldt ud på Jehova, har ofte erfaret at deres arbejdsgiver sætter pris på dem på grund af deres gode opførsel og høje arbejdsmoral. — Ordsprogene 3:5, 6.

Når alt arbejde bliver en glæde

I den nuværende ufuldkomne tingenes ordning vil det at få et arbejde og arbejdet i sig selv altid være forbundet med problemer og usikkerhedsmomenter. Ja, situationen kan faktisk forværres efterhånden som verden bliver mere og mere ustabil og det går op og ned med økonomien, der endda nemt kan bryde sammen. Men det er alt sammen noget midlertidigt. Snart vil ingen være uden arbejde. Og ikke nok med det: alt arbejde vil være spændende og berigende. Hvordan er det muligt? Hvad vil udvirke en sådan forandring?

Gennem sin profet Esajas har Jehova vist at der vil komme en sådan tid. „For se, jeg skaber nye himle og en ny jord; og det tidligere vil ikke blive husket, og det vil ikke opkomme i hjertet.“ (Esajas 65:17) Det han her fortalte, var at han vil indføre en ny regering under hvis styre der vil blive et helt nyt og anderledes menneskesamfund. — Daniel 2:44.

Med hensyn til hvordan folk til den tid vil leve og arbejde, står der i profetien: „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise. For som træets dage skal mit folks dage blive; og mine udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud. De skal ikke slide til ingen nytte, og de skal ikke føde børn til pludselig rædsel; for de er et afkom bestående af Jehovas velsignede, og deres efterkommere er hos dem.“ — Esajas 65:21-23.

Ja, Guds nye verden vil betyde en stor forandring. Kunne du ikke tænke dig at leve i en sådan verden hvor man ’ikke skal slide til ingen nytte’, men fuldt ud nyde frugten af sit arbejde? Læg mærke til hvad der siges om dem der vil komme til at opleve dette: „De er et afkom bestående af Jehovas velsignede.“ Du kan blive en af disse „velsignede“ ved at lære om Jehova og leve efter det han kræver. Jesus sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig til at få denne livgivende kundskab ved at undersøge Guds ord, Bibelen, sammen med dig.

[Ramme på side 6]

„EN KONSTANT EFTERSPØRGSEL“

„Hvad I end gør, så arbejd på det med hele jeres sjæl som for Jehova, og ikke for mennesker,“ siges der i Bibelen. (Kolossenserne 3:23) Det er indlysende at den hvis arbejdsmoral bygger på dette gode princip, vil være en efterspurgt arbejder. Af den grund råder J.J. Luna i sin bog How to Be Invisible potentielle arbejdsgivere til at søge efter aktive medlemmer inden for visse trossamfund, men tilføjer: „Faktum er at vi som regel ender med at ansætte [Jehovas] Vidner.“ Blandt de grunde han giver, er at de er kendt for at være ærlige, og det betyder at der er „en konstant efterspørgsel“ efter dem inden for forskellige arbejdsområder.

[Illustrationer på side 5]

Et ligevægtigt forhold mellem arbejde, åndelige aktiviteter og adspredelser giver glæde og tilfredshed