Arloeswyr yn rhannu’r newyddion da yn yr iaith Tsotsil yn Chiapas, Mecsico

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Tachwedd 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol y Watchtower ac ar gyfer gwirionedd y Beibl sy’n cymhwyso proffwydoliaeth y Beibl i’n dyddiau ni. Defnyddia’r syniadau i greu dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae’r Beibl yn Disgrifio Gwraig Dda

Pa rinweddau y mae Jehofa yn eu gwerthfawrogi mewn chwaer briod?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

“Mae ei Gŵr yn Adnabyddus ar Gyngor y Ddinas”

Mae gwraig dda yn adlewyrchu’n dda ar ei gŵr.

TRYSORAU O AIR DUW

Cael Mwynhad yn Dy Holl Waith Caled

Gall person ddysgu sut i fwynhau ei waith os bydd yr agwedd gywir ganddo.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Sut i Ddefnyddio What Can the Bible Teach Us?

Sut gallwn ni ddefnyddio nodweddion arbennig y llyfr ‘Teach Us’ wrth gynnal Astudiaeth Feiblaidd?

TRYSORAU O AIR DUW

“Cofia Dy Greawdwr Mawr tra Dy Fod yn Ifanc”

Gyda iaith farddonol mae Pregethwr 12 yn ein hannog i achub y cyfle tra ein bod yn ifanc.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Bobl Ifanc—Peidiwch â Dal yn ôl Rhag Manteisio ar y “Cyfle i Wneud Gwaith Mawr”

Ydy hi’n bosibl iti fynd ar ôl nod ysbrydol fel y weinidogaeth llawn amser?

TRYSORAU O AIR DUW

Y Sulames—Esiampl Gwerth ei Hefelychu

Beth oedd yn gwneud i’r Sulames fod yn esiampl ragorol i addolwyr Jehofa?